Lagar

Ta bort karensdagarna och hindra arbetsgivare från att kräva brottsregister i onödan. Det är två förslag som regeringen utreder under mars 2018. Förslaget om att slopa karensdagar tros genomföras under 2019 medan förbudet av att kräva brottsregister i onödan för närvarande utreds. 

Karensdagar drabbar vissa arbetsgrupper 

Anledningen till att regeringen nu presenterar förslaget på att ta bort karensdagen är att den anses slå hårdare mot vissa grupper i samhället. Främst nämner man vårdpersonalen som kan förlora en stor andel av deras inkomst om de är sjuka på en lång arbetsdag. Även andra arbetsgrupper med obekväm arbetstid kan drabbas hårt då de förlorar en stor del av sin inkomst på en kort frånvaro. För att undvika detta vill man alltså införa en karensavdrag. Att ersätta dagen med ett avdrag skulle minska självrisken för sjukdom rejält för dessa grupper, vilket också är målet med förslaget. 

Tips! Genom ett karensavdrag skulle kostnaderna för att bli sjuk minska kraftigt för den som jobbar låna arbetspass ett fåtal gånger i veckan.

Ett karensavdrag skulle vara baserat på den totala arbetstiden och inte hur mycket man arbetat under den specifika dagen. Detta gör att den som har ett fåtal lång arbetspass i veckan inte förlorar en oskäligt stor del av sin lön om denne blir sjuk. Genom att ställa om till karensavdraget skulle förlusten av inkomst bli mer balanserad mellan exempelvis kontorsarbete och de som jobbar inom vården. 

Belastningsregistret används allt mer vid rekrytering  

En liknande arbetsrättsreform som regeringen vill genomföra är att begränsa möjligheten att hämta ut information ur belastningsregistret. I dagsläget är det vanligt förekommande att arbetsgivare under rekryteringsprocessen ber om utdrag ur belastningsregistret, trots att det inte är relevant för arbetet. Av denna anledning ska regeringen nu undersöka var gränsen ska gå för när det är relevant med den sökandes belastningsregister. Genom att stoppa utdragen ur belastningsregistret hoppas man kunna möjliggöra för att tidigare straffade ska kunna gå vidare efter att de avtjänat sitt straff och få en anställning. 

Förändringarna möts av positiva reaktioner 

Förslagen som presenterats har mötts av positiva reaktioner. Förslaget med karensavdrag istället för karensdagar har tidigare lyfts av Moderaterna och även Svenskt Näringsliv har ställt sig positiva till förslaget. I frågan om utdrag ur brottsregistret är reaktionerna dock inte lika självklara. Vissa anser att det är en rimlig förändring medan andra är mer skeptiska. Vissa arbetsgivare som värderar att deras anställda är ostraffade kan exempelvis se förändringen som orättvis. Troligen kommer dock båda dessa förslag att genomföras under början av 2019.