Många småföretag är positiva till att erbjuda praktikplatser för att etablera unga nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. Foto: fizkes/Shutterstock

Arbetsmarknad

Pandemin har drabbat unga nyanlända särskilt hårt och risken för utanförskap växer sig ännu större i brist på sysselsättning och ett liv i långtidsarbetslöshet. Småföretag är nu positiva till att erbjuda praktikplatser för unga nyanlända. Det visar en undersökning från Swedbank och sparbankerna. 

Det var under måndagen som Swedbank presenterade resultatet från undersökningen  genom ett pressmeddelande. Undersökningen har genomförts av Swedbank och sparbankerna, och till sin hjälp har de haft företagen som ingår i konjunkturundersökningen Småföretagsbarometern.

Coronapandemin har skakat om den svenska arbetsmarknaden och särskilt tuff är situationen för unga nyanlända. Under maj månad var 20,6 procent utrikesfödda arbetslösa, varav 11,4 procent var ungdomar i åldrarna 18–24 år. En siffra som enligt statistik från Arbetsförmedlingen kommer stiga ytterligare under närmaste året. 

Småföretag ser möjligheter med praktikplatser för nyanlända

Småföretagarbarometern för 2020 visar att svenska småföretag förhåller sig positiva till att erbjuda praktikplatser för att unga nyanlända ska få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Upp emot 60 procent av småföretagarna som deltog i undersökningen sa sig ha en positiv syn gällande praktikplatser. 

Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank, tycker att det är glädjande att se många unga arbetstagare inom mindre företag. Men menar också att det från myndigheternas håll är desto viktigare att göra det enklare för företagare att erbjuda praktikplatser. 

Undersökningens vanligaste svar på 17 procent menar att praktikplatser är en god möjlighet för småföretag att hitta framtida rekryteringar. Upp emot 16 procent menar att praktikplatser gör det möjligt för småföretag att etablera unga personer på arbetsmarknaden och 14 procent ser möjligheten med att öka mångfalden i företaget. 

Mest positiva är hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen är enligt undersökningen de småföretagare som är mest positiva till att erbjuda praktikplatser till unga nyanlända. Branschen utmärker sig då de redan erbjuder praktikplatser. Den positiva synen på praktikplatser finns också inom handeln och byggverksamhet.

Av småföretagen med en mer tveksam attityd ser 16 procent språkhinder som en betydande faktor, 13 procent, främst kommunikations- och informationsföretag, ser företagets specialisering som en svårighet när det kommer till att erbjuda praktikplatser och 12 procent menar att praktikplatser skulle ta för mycket resurser från verksamheten.