Kvinnlig sjuksköterska ger en äldre man vaccin i hans högra arm.Flera regioner och privata aktörer vill snabbutbilda undersköterskor för att hinna med massvaccineringen mot Covid-19. Något som fått kritik från både Kommunal och Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Olena Yakobchuk/Shutterstock.com

Politik

För att klara massvaccineringen mot covid-19 behövs det fler sjuksköterskor. Nu vill flera regioner och privata aktörer snabbutbilda undersköterskor så att de kan ge vaccinet, något som både Svensk sjuksköterskeförening och Kommunal är kritiska till, skriver Kommunalarbetaren.

För att injicera vaccin krävs att du har rätt kompetens. Enligt socialstyrelsens föreskrifter är det bara sjuksköterskor och läkare som får injicera vaccin. Nu planerar flera regioner och privata aktörer att snabbutbilda undersköterskor för att klara av vaccineringen av covid-19, något som fått kritik både från Kommunal och Svensk sjuksköterskeförening.

Kommunal kritiska till snabbutbildning

Kommunals ordförande i Region Gävleborg, Ann-Christine Larsson, har ställt frågan om snabbutbildning av undersköterskor till Kommunals ombud på flera arbetsplatser och hon har inte fått några positiva gensvar. Att hjälpa till med snabbutbildning är inget som någon vill göra då det inte ingår i deras utbildning. För patienterna handlar det om säkerhet.

Vidare ser man att det finns en oro för att det kan påverka sommarsemestern för undersköterskorna om de tas från vårdavdelningar till vaccinationsarbete. Det blir en underbemanning som man måste täcka upp för.

Krävs mer kunskap än bara att sticka rätt

Svensk sjuksköterskeförening är också kritisk till förslaget. De är alltid emot snabbutbildning oavsett om det gäller undersköterskor eller sjuksköterskor säger Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Till Kommunalarbetaren säger Ami Hommel att även om tekniken inte är så svår och att vem som helst kan lära sig den krävs det att man har en gedigen grund att stå på. Det krävs att man kan mycket annat och att man vet hur man ska hantera olika situationer om patienten blir dålig. 

Kritiken är inte riktad mot undersköterskorna som yrkesgrupp. Det handlar om viss utbildning som undersköterskorna inte läser i sin utbildning som farmakologi. I stället för att ta in undersköterskor anser Ami Hommel att det är bättre att ta in pensionerade sjuksköterskor eller sjuksköterskor som arbetar inom andra sektorer som exempelvis läkemedelsindustrin.