Arbetsmarknad

På allt fler arbetsplatser runt om i landet påverkas arbetstagare av ökad stress och press. Socialdemokraterna vill att det ska klassas lika allvarligt som fysiska arbetsmiljöbrister och presenterar nu åtgärder för att råda bot på problemen, skriver Arbetet.

Under måndagen presenterade Socialdemokraterna att nya åtgärder tagits fram för att förbättra arbetsklimatet på flera arbetsplatser runt om i landet. Socialdemokraterna hoppas på att fler arbetsmiljöinspektioner och sanktionsavgifter ska förbättra den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön.

Psykosociala brister ska ses lika allvarliga som fysiska

Målet med de nya åtgärderna är att förbättra arbetsklimatet på arbetsplatserna. Socialdemokraterna vill också se att brister i den psykosociala miljön tas lika allvarligt som brister i den fysiska arbetsmiljön. 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) menar att arbetsplatser där arbetstagare arbetar under stressade och pressade situationer är ett stort problem. För kvinnor i synnerhet är just psykosociala och organisatoriska problem i arbetsmiljön den största sjukdomsorsaken. 

Sanktionsavgifter och arbetsmiljöinspektioner är lösningen

För att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser som visar psykosociala och organisatoriska brister vill Socialdemokraterna införa sanktionsavgifter och ett ökat antal arbetsmiljöinspektioner. 

Ylva Johansson menar fortsättningsvis att arbetsmiljöproblem som relaterar till kvinnors problem på arbetsplatsen behöver hanteras med samma allvarsamhet som man i dagsläget hanterar männens arbetsrelaterade problematik.

Kvinnor har även svårare än männen att få arbetsskador godkända vilket ska åtgärdas genom ett expertråd. 

Företagshälsovården kopplas in för sent

Som det ser ut i dagsläget omfattas 65 procent av Sveriges arbetsplaster av företagshälsovård. Trots detta används den inte som den ska och i situationer när företagshälsovården behövs kopplas den in alldeles för sent, ibland inte alls. 

Företagshälsovården har många gånger inte tillgång till den kompetens som behövs och den används inte i förbyggande bruk. Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska ta tag i förbättrandet av företagshälsovården och lägga fram nya förslag på åtgärder.