Foto: Ove Nordstrom/Shutterstock.com

Lagar

På onsdagens pressträff meddelade Socialdemokraterna att man vill avskaffa allmänna visstidsanställningar utan rimliga skäl. Förslaget mottogs med blandade reaktioner.

En allmän visstidsanställning börjar och slutar vid ett förutbestämt datum. Det är en osäker anställningsform som Socialdemokraterna vill förändra. Om det inte finns skäl för att använda allmän visstid ska inte heller en arbetsgivare få göra det.

Socialdemokraterna presenterade förslaget på onsdagens pressträff.

– Människor behöver veta var och när de ska jobba för att kunna planera sitt liv. Var fjärde arbetarkvinna har i dag en tillfällig anställning. Det skapar stress, dålig ekonomi och urusel pension, sa Handels ordförande och suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott, Susanna Gideonsson, under pressträffen.

Socialdemokraternas förslag får ris och ros

Det var 2007 som Alliansen införde allmän visstidsanställning. Direkt mottog man kritik från bland annat flera fackförbund. 

Nu är det istället Socialdemokraternas förslag om att slopa allmän visstidsanställning som får kritik. Denna gång från arbetsgivarsidan.

De varnar nu för att många kommer få det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Enligt Svenskt Näringsliv är det idag 80 000 personer i Sverige som går från en visstidsanställning till fast jobb, varje kvartal.

– Det är många som går från visstidsanställningar till fasta anställningar så det är helt fel grepp att ta, säger Svenskt Näringsliv vice vd, Peter Jeppsson, till SvD.

Fackförbundet Kommunals förbundsordförande, Tobias Baudin, är däremot positiv till förslaget. Han anser att frågan är viktig för medlemmarna som drabbas av otrygga anställningar. De vet många gånger inte hur deras arbetssituation ser ut bara en månad fram i tiden.

Socialdemokraterna vill även sänka uppsägningstiden för deltidare

För att stärka deltidsarbetarnas rätt till heltid vill Socialdemokraterna även halvera en deltidsanställds uppsägningstid om denne får ett heltidsjobb.

Det ska göra det möjligt för deltidsarbetare att snabbare kunna börja på den nya arbetsplatsen.

Partiet säger även att de vill att anställda ska få arbetstidsmått i anställningsavtalen. Idag får många deltidsanställds få antal timmar i sina kontrakt som sedan ökas på under månadens gång.