Tips

Idag får de allra flesta sina löneuppgifter och anställningsvillkor via mail. Vad många inte vet är att papperskopior på exempelvis lönebesked kan vara mycket användbart om du plötsligt förlorar ditt arbete. Detta eftersom att lönebesked som skickas via jobbmailen kan vara svåra att få fram om du skulle bli av med ditt arbete. Att ha papperskopior kan då underlätta enormt när du ansöker om arbetslöshetsersättning hos ditt fackförbund. 

Fackförbund rekommenderar att du sparar dokument

Flera fackförbund ser en ökad problematik med att anställda inte kan styrka sina inkomstuppgifter. Det här gör det svårt för facken att hjälpa dig om du förlorat arbetet. Genom att spara dina inkomstuppgifter i pappersformat underlättar du hela processen. Dels får fackförbunden lättar att se hur mycket du tjänat, men det blir även enklare att sköta den rättsliga processen.

Tips! De flesta fackförbund rekommenderar att du alltid sparar dina anställningsavtal och lönespecifikationer.

Om du skulle bli av med ditt arbete är det rekommenderat att kontakta ditt fackförbund direkt. Delvis för att säkerställa att du blivit uppsagd på korrekta grunder samt för att få hjälp att ansöka om arbetslöshetsersättning. Denna rättsliga hjälp och ekonomiska ersättning ges endast om du är medlem i ett fackförbund. För dig som ännu inte gått med kan du ta reda på vilket fackförbund du ska välja

Ökad digitalisering av dokument problematiskt 

Att allt fler av våra viktigaste dokument idag bara finns på en hårddisk eller mailkonto har knappast undgått någon. Detta har flera fördelar. Dels tar det ingen fysisk plats men kanske allra bäst är det faktum att det är så lätt att hitta det man letar efter. Det finns dock en viss problematik med detta, dels kan det bli väldigt problematiskt om dessa dokument skulle försvinna. Idag sparar nämligen väldigt få idag papperskopior, vilket innebär att en förstörd hårddisk kan innebär stora problem framöver. 

Tänk på! Om du sparar dina viktiga dokument online så spara alltid en fysisk kopia, eller spara dokumentet på flera ställen. 

Oavsett hur du väljer att förvara dina dokument är det viktigaste att du inte sparar dem på företagets mail eller hårddisk. Spara alltid privata kopior och på flera ställen för att minska risken att dokumenten försvinner.