tåg färdas snabb förbi en tågstation mot suddig bakgrundNu har även spårtrafiken fått ett nytt avtal

Avtal

Under torsdagen tecknade Seko och Tågföretagen i Almega ett nytt avtal för spårtrafiken. Seko fick bland annat igenom en av sina viktigaste frågor, nämligen höjda löner för kundvärdarna på Pågatågen, men däremot är hyvlingsfrågan fortfarande olöst. Båda parter är dock nöjda med det nya avtalet i helhet, skriver Sekotidningen.

Avtalsförhandlingarna avlöser varandra ute på arbetsmarknaden, och i torsdags tecknade Seko och Tågföretagen i Almega ett nytt avtal för spårtrafiken. Avtalet följer industrins riktvärde med löneökningar på 5,4 procent fram till 2023, där den första höjningen på 2,7 procent sker från den 1 december i år.

Det var bland annat ett beslut i frågan gällande löneökningar för kundvärdar på Pågatågen som fick förhandlingarna att gå i mål, och Seko Pågatågens styrelseledamot Ola Brunnström är glad över framgångarna.

– Det är en av de allra viktigaste frågorna för oss. Nu minskar skillnaderna betydligt mellan de nyanställda kundvärdarna och övriga, säger han till Sekotidningen.

Lönehöjning på 3 000 kronor

Lönerna för ett hundratal tågvärdar på Pågatågen kommer höjas med 3 000 kronor, och slutlönerna med 6 000 kronor per månad. Lönerna kommer efter höjningen vara uppe på ungefär samma nivåer som för tågvärdar. Ola Brunnström påpekar dock att man under de senaste två åren har anställt kundvärdar på 75 procent, vilket innebär att löneökningen blir 75 procent av 3 000 och 6 000 kronor.

Hyvlingsfrågan fortfarande olöst

Parterna kom dock inte fram till något beslut i hyvlingsfrågan, vilket Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer menar är beklagligt. Han förklarar att hyvling ingår i las-överenskommelsen mellan PTK, Svenskt Näringsliv och privattjänstemännen, nu även IF Metall och Kommunal, vilket har gjort det svårt för Seko att få igenom en lösning just för spårtrafiken. I övrigt är Thomas Gorin Wijmer nöjd över det nya avtalet, och menar att man ändå lyckats lösa många viktiga frågor.

Lösningsorienterade avtalsförhandlingar

Även Tågföretagen ser mycket positivt på det nya avtalet med facken. Förbundsdirektören Pierre Sandberg menar att man under förhandlingarna har lyckats ta fram konkreta och hållbara lösningar som gynnar både företag och anställda.