Man med blå skjorta öppnar tom plånbok.CSN har gått ut med en rapport som menar på att studenter har god ekonomi. SSCO riktar kritik mot detta och menar att alldeles för många studenter mår dåligt över sin pressade ekonomiska situation. Foto: Suriyawut Suriya/Shutterstock

Student

Stockholms studentkårer, SSCO, riktar kritik mot den Centrala studiestödsnämnden, CSN, som efter att ha gjort en undersökning pekar på att studenter överlag har god ekonomi. I en debattartikel i Dagens Arena utvecklar Sofia Holmdahl, förbundsordförande på SSCO, varför detta inte är en rimlig slutsats av CSN.

I en rapport från CSN står att läsa att majoriteten av studenterna har tillräckligt goda inkomster för både utgifter och sparande. Förbundsordförande på SSCO, Sofia Holmdahl, ställer sig frågan om CSN blandar ihop tillfredsställande ekonomi med god ekonomi. I en debattartikel riktar hon kritik mot vad hon anser vara en onyanserad bild av studenters ekonomi från CSN.

Räknar in för mycket i den sammantagna ekonomin

SSCO saknar en nyanserad bild av studenters ekonomi från CSN, menar förbundsordförande Sofia Holmdahl. Bland annat framhåller hon att studenters ekonomiska förutsättningar, studielån och studiebidrag borträknat, är otroligt viktigt att ta med i beräkningen. Hon framhåller även att förutsättningarna skiljer sig markant från student till student.

Dessutom påpekar hon att en tillfälligt god ekonomi inte innebär en överlag god ekonomi. En tillfälligt god ekonomi kan bero på extraarbete eller ekonomisk hjälp från släkt, vänner och familj.

– Att ekonomin kan vara god, tillfälligt eller under en längre period, är inte detsamma som att uppoffringarna för att den ska vara god är acceptabla. Problemet är även att CSN klumpar ihop samtliga inkomster som studenter har, skriver Sofia Holmdahl.

En obalans mellan orter och studenter

Studenthälsomottagningar och studentkårer har en annan bild av studenters ekonomi än vad CSN presenterar, menar Sofia Holmdahl. Hon skriver att strömmen av studenter som mår dåligt till följd av sin ekonomiska situation aldrig sinar till hjälporganisationer.

Förutom att det råder stora skillnader mellan studenters ekonomiska förutsättningar skiljer det sig dessutom väsentligt mellan olika studieorter. Särskilt storstadsregioner är dyrare att studera i.

– Denna obalans behöver belysas för att ge studenter förutsättningar att klara sina studier på lika villkor, skriver Sofia Holmdahl. Kanske behöver CSN lägga örat lite närmre marken, tillägger hon.