Postnords företagslogga på fasad på deras kontorsbyggnad i GöteborgStatstjänstemannaförbundet är positiva till att Postnord skiftar ledning och som låter både koncernchefen och finanschefen gå med omedelbar verkan. Foto: Paul2015/Shutterstock.com

Fackförbund

Annemarie Gardshol blir ny tillförordnad koncernchef när Postnords koncernchef Håkan Ericsson och finanschefen Gunilla Berg lämnar sina poster med omedelbar verkan. Postnords styrelse anser att företaget behöver en ny ledning för att kunna möta omvärldsförändringarna, vilket är något fackförbundet ST ställer sig positiva till.

Det sker en hel del förändringar på brev- och paketmarknaden både i Sverige och i Norden. När brevvolymerna minskar och paketmarknaden ökar måste Postnord kunna ställa om på ett effektivt sätt för att kunna säkerställa god service och hög kvalitet. Både koncernchefen Håkan Ericsson och finanschef Gunilla Berg lämnar sina arbeten med omedelbar verkan. STs vice avdelningsordförande Per-Åke Alenius säger till Publikt att facket välkomnar koncernstyrelsens beslut att skifta ledning.

Svårt att säga hur förändringarna kommer påverka medlemmarna

Enligt Per-Åke Alenius har medlemmarna inte visat några större reaktioner på att delar av ledningen byts ut. Om avgångarna kommer få några konsekvenser i framtiden för de anställda är svårt att säga redan nu. 

– Det är såklart tänkbart att en ny ledning kanske vill se annan utveckling på företaget, men det är svårt att i nuläget säga något om vad det i så fall kommer att innebära för medlemmarna, säger han.

För att möta marknadsförändringarna behöver Postnord kunna ställa om sitt arbete

Postnords ordförande Christian Jansson säger att Postnord måste kunna ställa om arbetet snabbare på grund av de accelererande marknadsförändringarna. Under tiden måste det ske ett större fokus på respektive lands kärnverksamhet för att kunna tillgodose de behov kunderna har och för att göra det möjligt att öka lönsamheten på längre sikt. Styrelsen har tillsammans med Håkan Ericsson kommit fram till att byta ut ledningen.

Vidare säger Christian Jansson att Håkan Ericsson haft en betydande roll i omställningsarbetet för Postnord. Håkan Ericsson har i sitt ledarskap genomfört viktiga investeringar när det gäller Postnords växande paketaffär. Samtidigt har han genomfört flera krävande kostnadsbesparingar på grund av de miljardförluster Postnord gjort under de senaste åren. Postnord har fått kritik för bolagets snabba personalnedskärningar som gjordes under digitaliseringsprocessen. 

Håkan Ericsson känner stolthet över det omfattande förändringsarbete som han under sina fem år har lett tillsammans med sina medarbetare. Men nu känner Ericsson att tiden är inne för att lämna över ledarskapet när grunden för nästa fas ska påbörjas. 

Förändringar i ledningsgruppen ska  stärka Postnords ställning i Norden

Annemarie Gardshol som är nuvarande Sverigechef tillträder som tillförordnad ordförande. Med sin bakgrund i Postnord är hon väl insatt i kärnverksamheten och kommande utmaningar. Annemarie kommer även att vara kvar i sin arbetsroll som vd för Postnord Sverige.

Den nya ledningen kommer tillsammans med styrelsen att arbeta fram en plan för hur omställningarna ska genomföras. Enligt Annemarie Gardhol är ambitionen att fortsätta stärka Postnords ledande ställning i Norden.

Gunilla berg som är nuvarande CFO kommer också att lämna Postnord, vilket betyder att det kommer ske ytterligare förändringar i ledningsgruppen. Lena Larsson som tidigare arbetat som Head of Group Business Control blir ny tillförordnad CFO.

Enligt Christian Jansson vill Postnord tacka Gunilla Berg för hennes mycket goda och betydelsefulla arbete som hon genomförde när bolaget stod inför en kritisk period. 

Eftersom målet är att vid årsskiftet ha en ny permanent koncernchef och CFO har styrelsen nu inlett en bred rekryteringsprocess.