siluetter av kvinna och man bredvid olika stora högar av myntST vill uppmärksamma den stora löneskillnaden mellan kvinnor och män inom statlig sektor. Foto: Prostock-studio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

ST har startat en kampanj som ska uppmärksamma statliga arbetsgivare på ojämställda löner. Många gör nämligen inte kartläggningar av anställdas löner varje år, som de egentligen är skyldiga till enligt lagen, skriver Publikt. Förbundsordföranden tror även att frågan kommer tas upp i avtalsrörelsen framöver.

Enligt lag ska arbetsgivare kartlägga medarbetarnas löner varje år. Men det är långt ifrån alla arbetsgivare som följer dessa krav.

Av den anledningen startade fackförbundet ST kampanjen Kolla skillnaden, i samband med den internationella kvinnodagen som inföll i söndags. Förbundets ombud uppmanas att sätta upp skyltar på sina arbetsplatser där det framgår när det senast gjordes en lönekartläggning.

Ombud sätter upp skyltar på arbetsplatser

ST har skickat ut material till arbetsplatsernas ombud för frågor inom jämställdhet och diskriminering. Bland annat finns en skylt med i paketet där ombudet kan skriva in när lönerna senast kartlagdes. 

– Tanken är att vi ska tapetsera arbetsplatserna och visa hur länge sedan det var som en lönekartläggning gjordes, säger Britta Lejon, förbundsordförande för ST, till Publikt.

Även förbundets andra förtroendevalda kommer att informeras om kampanjen, och de som vill kan beställa materialet från ST. På så sätt kan förbundet förhoppningsvis nå de många arbetsgivare som inte fullföljer lagens krav på en årlig lönekartläggning.

Löneskillnader kan bli en fråga för avtalsrörelsen

Förhoppningen är att initiativet ska leda till att man samtalar om detta på arbetsplatserna. Det kan i sin tur sätta press på arbetsgivarna så att de skapar ett system för att arbeta med de här frågorna, enligt Britta Lejon.

Britta Lejon tror även att ST kommer att ta upp frågan om löneskillnaden i avtalsrörelsen som närmar sig. Löneskillnaden mellan män och kvinnor står nämligen still på statliga arbetsplatser, och i vissa fall blir den till och med större. Därför vill ST uppmana arbetsgivare att förbättra sitt arbete med den här frågan.