Malin AckholtMöjligheten till stöd för korttidspermittering bidrar till stabilitet till den utsatta hotell- och restaurangbranschen

Nya regler

Företag kan fortsätta ansöka om stöd för korttidspermittering fram till den 30 juni 2021. Även omställningsstödet och möjligheten att skjuta upp skatt kommer förlängas, skriver Hotellrevyn.

Sedan en tid tillbaka kan företag korttidspermittera anställda på deltid på grund av covid-19. Om det råder arbetsbrist på företaget kan anställda få minska i arbetstid och ändå behålla det mesta av lönen. På så sätt undviker företaget att behöva säga upp anställda.

Fler kontroller av ansökningar

Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna vill nu förlänga stödet för korttidspermittering. Det kommer att gälla fram till den 30 juli 2021. De vill också ta bort gränsen för hur länge korttidspermitteringen kan beviljas. I dagsläget gäller högst nio månader.

Precis som i dag ska staten stå för 75 procent av kostnaden för korttidspermitteringen. De sista tre månaderna minskar dock denna subventioneringsgrad till 50 procent.

Man kommer också att öka kontrollerna av företags ansökningar om korttidspermittering. Det är för att se till att möjligheten till stöd inte missbrukas.

Anstånd med skatten och omställningsstöd förlängs också

Företag som drabbats av pandemin kan också ansöka om att skjuta upp skatteinbetalningar. Det här stödet vill regeringen förlänga med ett år till för dem som fått sina ansökningar beviljade.

Omställningsstödet för företag förlängs med ytterligare tre månader. För den nya perioden minskar man dock maxbeloppet som varje företag kan få i omställningsstöd, till 30 miljoner.

Facket och arbetsgivare välkomnar förlängningen

Hotell- och restaurangfackets ordförande Malin Ackholt tycker det är bra att stödet förlängs.

– Det bidrar med stabilitet till vår bransch. Våra medlemmar som är ute på arbetsplatserna får nu fortsatt möjlighet till kompetensutveckling under den tid som man är permitterad, säger hon till Hotellrevyn.

Arbetsgivarorganisationen Visita är också positiva till förlängningen. Däremot är de kritiska till att omställningsstödet ska ha ett maxtak. Vd:n Jonas Siljhammar menar att fler riskerar att bli arbetslösa om man minskar stödet för de stora, livskraftiga företag det rör sig om.