Vårdpersonal hjälper äldre man från säng till rullstol på ett äldreboende.För Kommunal i Falkenberg kommer nu en seger som förhoppningsvis kommer att förbättra återhämtningen för personal som arbetar natt inom äldreomsorgen. Ett pass mindre var femte vecka och en förkortad arbetstid med två timmar per vecka står på agendan. Foto: Rido/Shutterstock

Arbetsrätt

Kommunal i Falkenberg har segrat i kampen mot kommunen gällande mängden nattpass. Ett nattpass mindre var femte vecka lyckades de få igenom efter stora protester, skriver Kommunalarbetaren.

Mer tid till återhämtning var vad som fick Kommunal att mobilisera mot kommunen. Man ville att nattarbetarna skulle få kortare arbetstider och lyckades till slut få igenom ett mindre nattpass var femte vecka, någonting som Kommunal ser som en stor seger.

En bättre bild av återhämtning

Sektionsordförande för Kommunal, Maria Jörmalm Andersson, bestämde sig för att gå direkt till källan när förkortad arbetstid för nattarbetare hamnade på agendan. Hon åkte runt till nattarbetare under deras nattpass på äldreboenden i kommunen och ställde frågor om återhämtning för att få en klarare bild av läget.

Förslaget från socialförvaltningen i Falkenberg var förkortad arbetstid per natt med 45 minuter. Men efter att Maria Jörmalm Andersson frågat runt insåg hon snabbt att det inte skulle räcka.

– Jag frågade dem vad de tyckte och då fick vi en klar bild att de vill ha mer återhämtning, säger Maria Jörmalm Andersson.

Därefter mobiliserade Kommunal och lyckades efter stora protester få igenom att nattarbetarna skulle få ett mindre nattpass var femte vecka. 

SKR och avtal med Sobona

De förändrade omständigheterna, som förutom ett mindre pass var femte vecka också innebär förkortad arbetstid med två timmar per vecka, kommer att gälla från och med första april i år. För att få ta del av fördelarna måste man arbeta natt minst 80 procent av sin arbetstid.

Förändringarna gäller för SKR samt alla bolag som har avtal med Sobona.

Namninsamlingen gjorde all skillnad

Allt började med en namninsamling som blev långt större än Maria Jörmalm Andersson först trott. Med över 400 underskrifter fick de 78 nattarbetarna starkt stöd från dagarbetarna.

– Vi efterlyste kamratanda och solidaritet och det fick vi. Det här är facklig styrka när vi organiserar oss. Det går att påverka, säger Maria Jörmalm Andersson.