Kommunals ordförande malin ragnegård sitter i röd soffa.Kommunals ordförande Malin Ragnegård menar att de kommande besparingarna inom förskola och skola hade kunnat dämpas om regeringen varit tydligare i sin kommunikation. Foto: Fredrik Sandin Carlson

Undersökningar

Enligt en enkät från Kommunalarbetaren ser det ut att kunna bli stora nedskärningar inom både förskola och skola redan till hösten De som kommer drabbas först är de som är visstidsanställda, och två av tre lokala sektioner som har svarat på enkäten uppger att nuvarande vikarier riskerar att få sluta kommande läsår.

Kommunalarbetaren har bett Kommunals lokala sektioner i 20 av landets största kommuner beskriva läget inom förskola och skola i en enkät. Och det ser inte ljust ut. Många vittnar till exempel om underbemanning, ökad risk för hyvlingar, högre arbetsbelastning och stress.

Stor risk för sämre läge redan till hösten

Majoriteten av de som har svarat på enkäten uppger att läget kan försämras rejält redan till hösten, både för barnskötare, elevassistenter och fritidsledare. Visstidsanställda är de som kommer drabbas först av nedskärningarna. Två av tre av Kommunals lokala sektioner uppger att deras nuvarande vikarier riskerar att få gå det kommande läsåret.

Nedskärningar påverkar även barnen

Malin Ragnegård, Kommunals ordförande, är givetvis bekymrad för hur nedskärningarna kommer påverka förbundets medlemmar, men menar att man även måste tänka på vilka risker de kan innebära för barnen.

– Det går emot allt det som politikerna pratar väldigt varmt om: förebyggande, trygghet och integration, säger hon till Kommunalarbetaren.

Behövs tydligare besked från regeringen

Lärare och tillsvidareanställda är de som sitter säkrast framöver. Malin Ragnegård menar att lärarna så klart är jätteviktiga i skolan, men att de utan fritidsledare och elev- och lärarassistenter skulle ha svårt att bedriva undervisningen.

De kommande besparingarna skyller hon i första hand på regeringen. Att politikerna har valt eller känt sig tvungna att ta ett sådant beslut menar hon till stor del beror på att regeringen inte varit tillräckligt tydliga när det gäller utdelningen av statsbidrag. Enligt Ragnegård hade en sådan här situation kunnat undvikas, eller i alla fall dämpats något, om regeringen hade varit tydligare i sin kommunikation.