tjänsteman går mot kameran med kontorsprylar i en kartongKontinuerliga uppsägningar av enskilda anställda är vanligare i dag än stora varsel. Foto: VGstockstudio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

I dag görs färre stora varsel än för några år sedan. Det beror på att företag är bättre på att analysera behovet och ta vara på kompetenser som redan finns på företaget, skriver Kollega. 

För ett tiotal år sedan var det vanligt att varsel gjordes i stor skala. Uppemot 6 000 tjänstemän varslades sammanlagt under perioden 2010–2013.

Men på senare tid har det blivit mer ovanligt med sådana stora varsel, enligt Trygghetsrådet (TRR). Bara tre har gjorts de senaste tre åren, vilket har drabbat 2 000 tjänstemän.

I stället sker mer kontinuerliga förändringar av verksamheter, snarare än att många personer sägs upp samtidigt.

Storvarsel påverkar produktivitet och varumärke

Ett av skälen är att stora varsel minskar produktiviteten. Förhandlingarna med facket och arbetet med turordningslistorna kan vara långdragna, och företaget som varslar har kanske inte varit tydliga med var det råder arbetsbrist. Då oroar sig anställda över hur de kommer att påverkas i stället för att fokusera helt på jobbet, säger TRR:s vd Lennart Hedström.

Även företagets varumärke kan skadas av ett större varsel. Ett företag som varslar många anställda på en gång kan ses som mindre attraktivt för såväl befintlig personal som potentiella framtida kandidater.

Kontinuerlig uppsägning är bättre

Enligt Lennart Hedström har företag blivit bättre på att analysera sin omvärld och förutse vilka kompetenser de kommer att ha behov av i framtiden. På så sätt kan de se över om deras befintliga personal har denna kompetens eller inte.

– En uppsägning är ju alltid ett misslyckande; då har man inte noterat förändringarna i omvärlden. Om man jobbar med kompetensutveckling löpande behöver man kanske inte hamna i det läget.

Han påpekar också att kompetensväxling innebär att jobba med att befintliga anställda får resurser att byta inriktning i sitt arbete – inte att säga upp en större grupp för att anställa helt andra kompetenser.

Förändrad arbetsmarknad ställer krav på arbetssökande

Även anställda behöver fundera på vilken kompetens som kommer att efterfrågas i framtiden. Arbetsmarknaden förändras snabbare än tidigare, vilket innebär att TRR och de arbetssökande behöver jobba på ett annat sätt för att öka anställningsbarheten.

Numera arbetar TRR i organisationerna i ett tidigare skede än förut, för att samtala med anställda om lösningar inför väntade neddragningar. 

Förra året hjälpte TRR 90 procent av uppsagda tjänstemän till ny sysselsättning. De flesta fick nytt jobb, medan en del startade eget företag eller började studera.