arbetare skrapar en betonggrundInom byggbranschen är det särskilt vanligt att tvångsarbete förekommer

Arbetsrätt

Förra året anmäldes 29 brott om tvångsarbete, men det är långt ifrån alla, skriver Arbetet. Enligt polisen är offentliga upphandlares efterfrågan på billiga tjänster en viktig faktor i varför människor utsätts för tvångsarbete.

En rapport från polisen visar att 29 brott som gällde tvångsarbete anmäldes förra året. Majoriteten av de utsatta är män, till skillnad från de flesta andra typer av människohandelsbrott.

Sedan förra året finns också människoexploatering med som en punkt i brottsbalken. Det innefattar till exempel att arbeta utan lön eller under säkerhetsrisker som inte är acceptabla, vilkte tidigare inte har gått in under lagen om tvångsarbete.

Arbetare luras till Sverige med bra lön och arbetsvillkor

Den vanligaste formen av tvångsarbete är att människor får arbetserbjudanden som lockar dem till Sverige, men att villkoren för jobbet plötsligt förändras efter att de har kommit till Sverige.

På så sätt utnyttjar människosmugglare utsatta människor som vill fly från sitt hemland, och tjänar pengar på att vilseleda personen.

– Målsäganden tror att han ska få ett riktigt arbete med bra betalt i Sverige, men får ett annat arbete till andra villkor, säger kriminalinspektör Per Englund från Nationella operativa avdelningen (Noa).

Byggbranschen är extra utsatt

De flesta utsatta arbetare kommer från länder utanför EU, men även Rumänien är ett vanligt land.  Brottet är vanligast inom bygg-, skrot- och restaurangbranschen, och även på nagelsalonger och inom bärindustrin.

Per Englund vill titta extra nära på byggbranschen, där han är rädd att det finns ett stort mörkertal.

– När det gäller byggbranschen har vi ett stort inflöde av människor som inte har tillstånd att arbeta i Sverige, och då kan det röra sig om människohandel.

Stödet måste förbättras och efterfrågan minskas

Enligt polisens rapport är det sällan som sådana här brott anmäls, och det kan vara svårt att bevisa att det handlar om tvångsarbete. Dels är brottsoffren rädda för att berätta om vad som har hänt, och dels skäms de ofta för att ha blivit lurade.

Det stöd och skydd som finns för brottsoffren är i dag mycket bristfälligt. Exempelvis finns det inga ordentliga boenden för just människor utsatta för tvångsarbete.

Per Englund lyfter också att tvångsarbete styrs av efterfrågan på billiga tjänster. Därför måste stat, kommun, landsting och andra upphandlare vara noggranna med vilka slags företag de köper tjänster ifrån. Om efterfrågan inte finns, finns det nämligen inga tvångsarbetesbrott, menar Per Englund.