Lagar

Många arbetsgivare följer inte diskrimineringslagen. I samband med internationella kvinnodagen aviserar därför Diskrimineringsombudsmannen (DO) hårdare kontroller och efterlyser samtidigt fler möjligheter att straffa de som inte sköter sig.

DO granskar de nya diskrimineringslagarna

DO är myndigheten som ska se till att diskrimineringslagen följd. I höstas hade man precis börjat kontrollera hur de nya, hårdare diskrimineringslagarna efterlevdes. Reglerna innebär att alla arbetsgivare med 25 eller fler anställda måste göre en lönekartläggning varje år samt att arbetet mot diskriminering måste dokumenteras.

Man vill kunna säkerställa att ingen ska missgynnas eller kränkas på grund av kön, sexualitet eller någon annan av diskrimineringsgrunderna.

Arbetsgivare misstar arbetsmiljöarbete med diskrimineringslagen

Resultatet från granskningen är inte klar än men trots det kan man se att det råder stor okunskap om lagen. Det beskriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg som överraskande för tidningen Arbetet. Många misstar nämligen arbetsmiljöarbetet med diskrimineringslagen. DO har tidigare genomfört en undersökning som visade att mindre än hälften av Sveriges arbetsgivare kände till de senaste ändringarna i diskrimineringslagen.

DO tror att anledningen till att så få arbetsgivare känner till eller följer diskrimineringslagen beror på att det inte ger några konsekvenser att göra fel. Det DO eller fackförbund i dagsläget gör är att vända sig till Nämnden mot diskriminering och begär vite om inte arbetsgivaren rättar till problemen.

DO vill se tuffare straff för arbetsgivare som inte sköter sig

Då det råder sådan okunskap om diskrimineringslagen och att så få arbetsgivare följer lagen vill DO utfärda sanktioner när arbetsgivare inte sköter sig. Sanktionerna ska gälla oavsett om man rättar till problemen i efterhand. Man anser att det ska få arbetsgivare att inse vikten av att följa lagen.

Agneta Broberg tänker sig att sanktionen skulle anpassa sig efter företagets storlek, lite som en dagsbot gör i dagsläget. Men hur dyrt det skulle vara vill hon inte uttala sig om än. Regeringen har meddelat att man ställt sig positiva till DO:s förslag.