En bild på personer som strejkar

Arbetsmarknad

Regeringen har kommit med ett nytt strejkrättsförslag som nu är klart för remiss. Förslaget ska nu granskas av centralorganisationerna och förbunden. Det nya förslaget väntas träda i kraft 1 januari 2020.

Regeringen har lagt fram ett förslag om förändringar av strejk- och konflikträtten. Förslaget är nu klart för remiss och ska granskas av centralorganisationerna och deras fackförbund. Totalt handlar det om cirka 30 olika instanser som ska granska förslaget.

Det förslag regeringen har tagit fram har till stora delar utgått från fyra punkter som centralorganisationerna och Svenskt Näringsliv ställde upp i somras. 

– Vi lämnade i somras över texter till arbetsmarknadsministern och vad jag förstår är det de som legat till grund för promemorian, säger Svenskt Näringslivs vice vd, Peter Jeppsson, till Arbetsvärlden.

Svensk näringsliv är kritiska till när lagen ska träda i kraft

Regeringen föreslår att lagen ska träda i kraft om drygt ett år, 1 januari 2020. Svenskt Näringsliv är mycket kritiska till denna tidsplan då det gäller något så viktigt som strejk- och konflikträtten.

Peter Jeppsson anser att det borde gå fortare att få lagen att träda i kraft. Han menar att man idag kan missbruka konfliktregelverket och det måste man få stopp på så fort som möjligt och att vänta i drygt ett år är väldigt lång tid.

LO tycker att remissförfarandet får ta tid

Till skillnad från Svenskt Näringsliv tycker centralorganisationen LO att remissförfarandet får ta tid. Man ser det inte som ett problem att behöva vänta ett drygt år.

Avtalssekreterare Torbjörn Johansson menar att strejkrätten är något viktigt och att man inte kan skynda på processen. Det är viktigt att det blir bra remisser och då får det gärna ta tid.

Även TCO:s samhällspolitiske chef, Samuel Engblom, håller med Torbjörn Jansson.

– Det ska inte skyndas fram, och 2020 är inte konstigt alls, säger Engblom.