En bild på glada sjuksköterskorEn trivsam arbetsplats får sjuksköterskorna att stanna kvar på sitt jobb.

Arbetsmarknad

Många sjuksköterskor lämnar sina jobb på grund av dålig arbetsmiljö och dåliga löner. Nu har en studie kommit som istället fokuserar på vad som får en sjuksköterska att stanna kvar på sitt arbete. En trivsam atmosfär och en möjlighet att arbeta självständigt är två saker sjuksköterskorna värdesätter.

Vi matas nästan dagligen med nyheter om sjuksköterskor som lämnar sina jobb på grund av stress, dålig arbetsmiljö och missnöje med lönen. Vad som får sjuksköterskorna att stanna kvar på arbetsplatsen har vi dock inte fått svar på, fram tills nu. 

Carina Ahlestedt är sjuksköterska och doktorand vid Uppsala Universitet. Hon har i sin studie ”What makes registered nurses remain in work?” tagit reda på vad som får sjuksköterskor att stanna kvar på sin arbetsplats.

De tre viktigaste faktorerna är trivsel, befogenhet att få fatta egna beslut och möjlighet att utvecklas.

Trevlig atmosfär där sjuksköterskorna ger varandra stöd

En avgörande faktor om en sjuksköterska vill stanna kvar på en arbetsplats eller inte är atmosfären. Många efterfrågar en trivsam atmosfär där sjuksköterskorna känner en gemenskap och ger varandra stöd när det behövs.

Studien visar att sjuksköterskorna vill kunna känna sig bekväma med att fråga om hjälp. Dessutom vill man känna stöd från läkarna då det är motiverande och bygger upp självförtroendet.

[Ads1]

Många vill fatta egna beslut för att kunna utvecklas

Att känna sig betrodd och kunna arbeta självständigt är något sjuksköterskorna värdesätter mycket högt. Att själva kunna fatta beslut och lösa problem som uppstår utan att behöva rådfråga någon annan uppskattas och är utvecklande.

– De har avancerade jobb som kräver stort ansvar och mycket kunskap. För dem är det utvecklande att inte vara detaljstyrda utan att de tillåts fatta egna beslut, att det finns tillit till deras kunskap, att de blir lyssnade på och respekterade, säger Carina Ahlstedt, till Vårdfokus.

Resultatet är i linje med andra studier

Resultatet i studien kan ifrågasättas då det endast baseras på ett fåtal sjuksköterskor. Carina Ahlstedt menar dock att det ändå går att dra slutsatser från studien som ligger i linje med studier av andra yrken med komplexa arbetsuppgifter.

Det pratas ofta om att låga löner och obekväma arbetstider får sjuksköterskorna att lämna arbetsplatsen. Men i detta fall var det andra faktorer som visade sig spela större roll.