Lärare hjälper elev i klassrum.Löneutvecklingen för lärare är svagare i Sverige jämfört med många andra europeiska länder, enligt en ny rapport från Eurydice. Foto: Jacob Lund/Shutterstock.com

Rapporter

Den senaste upplagan av studien Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe visar att ingångslönen för svenska lärare ligger nära det europeiska genomsnittet. Men när det kommer till löneutveckling är det många länder som slår Sverige. Det skriver Vi Lärare som ges ut av Sveriges Lärare.

Nätverket Eurydice har som uppgift att förklara hur utbildningssystemen i de europeiska länderna fungerar och är organiserade. Det gör man bland annat genom den jämförande studien Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe som kommer ut en gång per år.

För att få fram en relevant jämförelse anges lönerna i så kallade köpkraftsenheter, purchasing power standard (PPS), vilket räknas ut genom att dela lönen (uttryckt i den nationella valutan) med respektive lands köpkraftsparitet enligt Eurostat. Den senaste sammanställningen (för 2021/2022) visar att nivån på lärarlönerna stämmer väl överens med respektive lands BNP per capita.

Sveriges ingångslöner för förskollärare ligger på plats 10

Länder med högre BNP har också högre lärarlöner. Det gäller alltså samtliga nordiska länder, Belgien, Irland, Nederländerna, Tyskland och Österrike.

Enligt rapporten hamnar Sveriges ingångslöner för förskollärare på en tionde plats bland de europeiska länderna. Lönerna för lärare i årskurs 1 till 6 ligger på plats 13, medan lönerna för högstadielärare och gymnasielärare ligger på plats 11 respektive 12.

Lärarlönerna i Bulgarien har mer än fördubblats på sex år

De inflationsjusterade lönerna för lärare i alla olika stadier har i nio länder blivit lägre än för sex år sedan. I Norge ligger tappet på i genomsnitt 15 procent och i Estland, Portugal och fransktalande Belgien på cirka 10 procent.

I Sverige har ingångslönerna för både förskollärare och grundskollärare däremot ökat med 21 procent, och för gymnasielärare med 12 procent. Bulgarien står dock för den största ökningen med mer än dubbelt så höga lärarlöner jämfört med för sex år sedan.

Sverige betydligt sämre på löneutveckling

I studien har man även jämfört löneutvecklingen för högstadielärare i de europeiska länderna. Och här hamnar Sverige nere på plats 21 av 34. Under hela sin karriär ökar en svensk högstadielärare sin lön med 33 procent, vilket till exempel kan jämföras med Cypern, där löneutvecklingen ligger på hela 143 procent.