kvinna samtalar med en flicka vid dator i ett klassrumEn studiepedagog bygger relation med eleverna och stöttar dem socialt i skolan. Då kan lärarna i sin tur fokusera på undervisningen. Foto: Asia Images Group/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Spånga grundskola har anställt studiepedagoger, som ska avlasta lärarna på skolan och förbättra stödet till eleverna. Genom att studiepedagogerna lägger all fokus på elevernas sociala situation, kan lärarna i stället koncentrera sig på den pedagogiska biten, skriver Lärartidningen.

Grundskolan i Spånga har sedan en tid tillbaka anställt tre studiepedagoger. Yrkesgruppen kan också kallas för heltidsmentorer, som tar över det sociala ansvaret för elevernas skolgång.

Studiepedagogernas jobb handlar till exempel om att känna till elevers svårigheter och förse dem med rätt tekniska hjälpmedel om det behövs. De bygger också relationer med eleverna och sköter kontakterna med vårdnadshavare.

Bygger trygga relationer med eleverna

En av studiepedagogerna på Spånga grundskola är Pia Samuelsson. Hon tror att det är tryggare för eleverna att kunna vända sig till någon som inte sätter betyg i skolämnena, om de har något de behöver prata om.

– Det kan vara skönt att prata med en annan person än den som undervisar i klassrummet. Det skapar trygghet, och det är en stor del av min roll, säger Pia Samuelsson till Lärartidningen.

De tre studiepedagogerna planerar arbetet med sina klasser tillsammans, för att alla klasser ska få så likvärdig hjälp som möjligt. Tidigare kunde det variera mycket beroende på vilken lärare klassen hade för tillfället, menar Pia Samuelsson.

Lärarna kan fokusera på undervisningen

Thomas Nygren är högstadielärare i svenska och engelska på Spånga grundskola. Han var från början inte helt positiv till förslaget om studiepedagoger, eftersom relationen till eleverna är viktig för en lärare. Men efter att arbetssättet har införts har han ändrat åsikt.

Hans arbetsbelastning har minskat, eftersom han inte behöver lägga lika mycket tid på administration, föräldrakontakter och att hantera bråk i klassen. I stället kan han fokusera på att utveckla sin undervisning. Lärare och studiepedagog för också en tät kommunikation så att de har koll på hur eleven har det även på den andras område.

Studiepedagogerna gör det möjligt för fler elever att bli behöriga till gymnasiet, och därmed bli delaktiga i samhället i högre grad, enligt Thomas Nygren. Dock påpekar han vikten av att de som jobbar som studiepedagoger verkligen passar för yrket, för att arbetssättet ska fungera.