entrén till Sunderby sjukhusIntensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus lyckades vända trenden med låg bemanning och tung arbetsmiljö för sjuksköterskor. Foto: Anders Alm/Region Norrbotten

Arbetsmarknad

Intensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus i Norrbotten har tidigare haft problem med att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor. Men efter ett antal åtgärder är det inte längre svårt att få ihop den bemanning som behövs. Enhetschefen Therese Apelqvist berättar för Vårdfokus hur de löste situationen.

När Therese Apelqvist började som specialistsjuksköterska på Sunderby sjukhus fanns det 28 sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen – 14 färre än vad som behövdes. På grund av detta fick sjukhuset hålla mellan fyra och fem vårdplatser stängda. Även arbetsmiljön var tung, och många ur personalen lämnade sina jobb på grund av detta.

Situationen var ohållbar, berättar Therese Apelqvist. Det finns inget annat sjukhus i närheten som kan ta emot patienter som inte får plats, och sjukhuset kan inte neka intensivvård till dem som behöver det. Därför behövde något göras för att få tillräckligt med personal.

Traineeprogram ledde till fler specialistsjuksköterskor

En åtgärd var att införa ett traineeprogram. Ett par sjuksköterskor med grundutbildning anställs varje termin som trainees. Vill de jobba vidare får de sedan läsa specialistutbildningen med studielön. På detta sätt har avdelningen hittills fått in ett tiotal nya specialistsjuksköterskor.

Förändrat ledarskap har gett bättre arbetsplatskultur

Avdelningen har också gjort förändringar i ledarskapet. En samordningssjuksköterska anställdes, liksom två nya enhetschefer. Detta ledde till bättre arbetsmiljö och ett antal förbättringsprojekt.

Avdelningen håller förbättringsmöten varje vecka där medarbetarna kan ta upp vad som behöver förändras. Detta arbetssätt har lett till en arbetskultur där personalen är engagerade och delaktiga

– Det handlar om att fånga upp både små och stora saker och försökte få bort allt det här småtjafset som kanske inte kräver några större insatser, men som upplevs som dagliga irritationsmoment, säger Therese Apelqvist, som i dag är en av avdelningens enhetschefer.

Rekrytering är inte längre ett problem

Avdelningen har inte längre några problem med att rekrytera ny personal. Bemanningen består av både erfarna och nya medarbetare, och stämningen på arbetsplatsen är trevlig enligt Therese Apelqvist.

Alla vårdplatser är i dag öppna, och dessutom bemannade med egen personal. Dessutom har cheferna mer tid att lägga på medarbetarna och arbetsplatsens utveckling, nu när de inte behöver lösa bemanningsproblem och brist på vårdplatser.