Ung kvinna med orange reflexväst står på en väg som vägarbetare med ett vägarbete i bakgrunden.De yrkesförberedande gymnasieprogrammen har minskat i popularitet sedan gymnasiereformen GY11, som gjorde att yrkesprogrammen inte gav högskolebehörighet. Nu väntas ett förslag som återinför högskolebehörigheten. Foto: Mark Agnor/Shutterstock

Arbetsmarknad

Söktrycket på högskoleförberedande gymnasieprogram har ökat samtidigt som intresset för yrkesförberedande gymnasieprogram har sjunkit, skriver Dagens Arena. Enligt färska siffror från Svenskt Näringsliv beräknas det saknas 18 000 elever på yrkesprogrammen år 2035. 

Söktrycket har ökat med fem procent på högskoleförberedande gymnasieprogram sedan 2011, enligt statistik från Skolverket. Samtidigt har söktrycket sjunkit med lika mycket på yrkesförberedande högskoleprogram. Svenskt Näringsliv uttrycker oro inför framtida behov på arbetsmarknaden.

Sjunkande intresse för yrkesprogrammen är inte bra för Sverige

Det sjunkande intresset för yrkesprogrammen i Sverige kan leda till arbetskraftsbrist i framtiden. Svenskt Näringsliv visar bland annat på statistik som förutspår att det kommer att saknas så mycket som 18 000 elever på yrkesprogrammen redan år 2035.

En av anledningarna till det sjunkande intresset tros vara reformen GY11. Gymnasiereformen innebar att den som gick ett yrkesprogram men som även ville ha högskolebehörighet behövde lägga till extra timmar utanför den schemalagda tiden.

Men det är svårt att få elever att vilja engagera sig utöver schemalagd skoltid. Därför, tror flera aktörer, har fler elever valt bort att läsa yrkesprogram. Nu vill branschorganisationer och flera fackförbund se att högskolebehörigheten i de yrkesförberedande programmen återinförs. 

Högskolebehörighet i yrkesprogrammen kan vara lösningen

Politikerna tror att ett återinförande av högskolebehörighet inom yrkesprogrammen kan vara lösningen på problemet. Om yrkesprogrammen har högskolebehörighet tror man att intresset kommer att öka. Men förra gången ett förslag om att återinföra högskolebehörighet inom yrkesprogrammen togs upp av riksdagen röstades det ner.

Moderaterna var ett av de partier som röstade ned förslaget om att ge yrkesprogrammen högskolebehörighet år 2018. Nu har de ändrat sig i frågan.

– Att ta bort de teoretiska ämnena från yrkesprogram var en åtgärd för att öka yrkesprogrammens attraktivitet. Men nu med facit i hand ser vi att det inte blivit så, säger  Kristina Axén Olin, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson.

Utbildningsminister Anna Ekström har gått ut med att förslaget om att återinföra högskolebehörighet i yrkesprogrammen åter ligger på bordet.