flaggstänger med de nordiska ländernas flaggor mot blå himmelDanmark

Arbetsrätt

FN har ett krav på hur många arbetsmiljöinspektörer som ska finnas i förhållande till antalet arbetstagare i medlemsländerna. Tre av de nordiska länderna lever upp till kravet – men Sverige är längst ifrån, skriver Arbetet.

I Sverige är antalet sysselsatta 5,1 miljoner invånare. Enligt FN:s riktlinjer bör vi därför ha 510 arbetsmiljöinspektörer. De internationella kraven som FN har satt upp är nämligen att det bör finnas en inspektör på 10 000 arbetstagare.

Men förra året fanns bara 258 arbetsmiljöinspektörer i Sverige. Det är betydligt sämre jämfört med de övriga länderna i Norden. Faktum är att Sverige inte har levt upp till kraven på flera år.

Nästan alla nordiska grannar lever upp till FN:s krav

Till exempel har Finland 62 fler inspektörer än Sverige, trots att de har hälften så många sysselsatta. Även Norge lever upp till FN:s krav, med sina 300 arbetsmiljöinspektörer och 2,7 miljoner sysselsatta.

I Danmark är antalet sysselsatta 3 miljoner invånare, det vill säga många färre än Sverige. Ändå har de hela 280 arbetsmiljöinspektörer.

Dessutom gjorde Danmark fler arbetsplatsbesök under år 2019 än de svenska inspektörerna gjorde samma år: 36 000 inspektioner jämfört med Sveriges 27 000.

Island uppfyller inte riktigt kraven från FN. Ändå ligger de bättre till än Sverige. Medan Island har 0,9 arbetsmiljöinspektörer per 10 000 sysselsatta, har Sverige bara 0,5.

Budgeten räcker inte till fler inspektörer

En sak som är nära kopplat till detta är att Sverige har för låg budget avsatt för arbetsmiljön, jämfört med vad de andra länderna har. 

Sveriges mål för 2020 var att ha 300 arbetsmiljöinspektörer på plats i slutet av året. Men vi lyckades inte hålla det målet.

Nu vill regeringen att Arbetsmiljöverket ska öka ambitionerna när det gäller krav på arbetsmiljö. Ändå har man inte tillfört några nya anslag för detta. Det som främst planerats för 2021 är att ersätta inspektörer som går i pension eller avslutat sin tjänst av andra skäl.