hand placerar mynt på mynthögarSveriges a-kassor har sett många fördelar med ett högre ersättningstak och vill behålla förändringen. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Nya regler

I våras höjdes a-kassans ersättningstak för att mildra pandemins effekter på arbetsmarknaden. Den tillfälliga åtgärden har nu visat sig föra med sig flertalet fördelar, och såväl Sveriges a-kassor som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen vill att det höjda taket ska permenteras. Det skriver Arbetsvärlden.

I februari, det vill säga strax innan coronakrisen var ett faktum, var 3 661 395 personer medlem i någon av Sveriges a-kassor. Cirka sju månader senare hade antalet medlemmar ökat med 6,7 procent. I våras tog man beslutet att tillfälligt höja a-kassans ersättningstak för att mildra pandemins ekonomiska effekter och göra situationen tryggare för de arbetslösa.

Sveriges a-kassor har märkt av tydliga fördelar efter förändringen och vill nu att man ska behålla det höjda ersättningstaket. Ytterligare ett förslag är att ersättningstaket ska kunna regleras utifrån löneutvecklingen.

– Det höjda taket ger arbetslösa en ekonomiskt godtagbar situation och gör att de effektivt kan ägna sig åt att söka jobb och slippa oroa sig för sin egen ekonomi, säger Harald Petersson, ordförande för Sveriges a-kassor och föreståndare för Unionens a-kassa, till Arbetsvärlden.

A-kassan mer försäkringsmässig än tidigare

Enligt siffror från Sveriges a-kassor är det nu betydligt fler arbetslösa, som tidigare jobbat heltid, som får ut 80 procent av sin lön. I juli låg siffran på hela 62 procent, vilket kan jämföras med 29 procent i februari. Kort sammanfattat har a-kassan blivit mer försäkringsmässig och därmed mer i linje med sitt initiala syfte.

Gynnar både individen och samhället

Enligt Jessica Idbrant, analyschef på IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) har den en kraftiga ökningen av medlemmar i a-kassorna under året, med en tydlig topp i mars och april, flera förklaringar. Det höjda ersättningstaket är en, men det handlar även om att det nu är lättare att bli ersättningsberättigad och att karensavdraget har slopats.

Precis som Sveriges a-kassor ser IAF positivt på det högre ersättningstaket, och menar att det gynnar både individen och samhället i stort.

Viss avlastning för fackens inkomstförsäkringar

Jessia Idbrant menar dock att det främst är arbetslösa utan inkomstförsäkring som gynnas av högre ersättning från a-kassan. Även långtidsarbetslösa som inte längre har rätt till inkomstförsäkring påverkas. Till viss del har detta inneburit en avlastning för fackens inkomstförsäkringar, men samtidigt menar både Unionen och Saco-förbunden att inkomstförsäkringen betalar ut mer pengar nu jämfört med förra året.

Enligt Björn Frimodig, vd för Saco Folksam Försäkrings AB, kostar den ökade arbetslösheten fortfarande mer än vad fördelarna av ett högre ersättningstak kan täcka.