Arbetsmarknad

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer granskar inte bara svenska ingenjörers löner. De håller också koll på att de som kommer till Sverige från andra länder för att arbeta får en lön som är rimlig.

Det blir allt vanligare att högutbildade tar sig till Sverige för att arbeta. För att få arbeta i Sverige krävs det att Migrationsverket beviljar ett arbetstillstånd men innan detta kan ske ska landets fackförbund ha något att säga till om gällande de villkor som erbjuds.

Många som kommer till Sverige för att arbeta är ingenjörer. Vid sådana tillfällen finns ofta Sveriges Ingenjörer med i processen.

– Jag är inte säker på att alla känner till att fackförbunden finns med i processen. Vi har inget veto men är lönen för låg så påtalar vi det. Vi vet att Migrationsverket tar hänsyn till  förbundets yttrande i sitt beslut, säger Tariq Bacchus, från Sveriges Ingenjörer, till Ingenjören.

Kontrollerar så lönerna inte är sämre än enligt kollektivavtal

Det första Sveriges Ingenjörer gör är att kontrollera om anställningen gäller en ingenjör med högskoleutbildning och om den är treårig eller femårig. Därefter använder man sig av lönestatistik för att se om den lön arbetsgivaren erbjuder är rimlig eller inte.

Om arbetsgivaren regleras av kollektivavtal ser man till att lönen inte är sämre än i avtalet.

I vissa fall kan det finnas tveksamheter då kan man ta hjälp av förbundets jurister för att diskutera lön och villkor.

De flesta ingenjörerna kommer från Indien

Ingenjörerna som kommer till Sverige för att arbeta kommer från länder runt om i världen. Över hälften av alla ingenjörer som erbjuds arbete i Sverige är från Indien, men även ingenjörer från Ukraina, Ryssland och Balkan-länderna är vanligt förekommande.

De flesta som kommer till Sverige arbetar med IT och programmering.

De flesta lönerna är rimliga men inte alltid

I de allra flesta fall är lönerna och villkoren som de utländska ingenjörerna erbjuds rimliga. Det finns dock några fall då Sveriges Ingenjörer måste kliva in och säga ifrån.

– Häromdagen granskade jag ett arbetserbjudande till ingenjör från Rwanda och där var lönen 10 000 kronor för låg. Det kan vi inte acceptera, Tariq Bacchus.

I de fall då lönen är låg handlar det vanligtvis om några få procent.