Fackförbund

Sveriges Ingenjörer tar initiativ för att fler ingenjörer ska våga byta jobb. Ett byte kan både ge mer erfarenhet och bättre lön. Löneskillnaderna mellan könen krymper även när kvinnor byter arbetsgivare. 

Många tycker arbetsmarknaden är läskig och blir väldigt bekväma på sin första arbetsplats. Den säkerheten kan självklart vara bra, men den är sällan utvecklande. Nu försöker fackförbundet Sveriges Ingenjörer uppmuntra sina anslutna att våga byta arbete.

Sveriges Ingenjörer ska hjälpa medlemmar att byta jobb

Kampanjen går ut på att påminna ingenjörer om att det finns gott om yrken, och att det är dumt att stanna hos en arbetsgivare hela sin karriär. 

En stor fördel med att byta arbetsplats emellanåt beskrivs av Sveriges Ingenjörer. Varje arbete erbjuder sina egna utmaningar och erfarenhet. Genom att vara mindre låst vid ett kontor kan man utvecklas i sin yrkesroll. Ofta baseras lönehöjningen på den erfarenhet som den anställde för med sig till den nya arbetsplatsen.

Fackförbundet erbjuder hjälp med bland annat intervjuträning och CV-granskning. Även karriärscoachning ska finnas tillgänglig för den som känner sig vara i behov av det. 

Kvinnorna är vinnarna vid omförhandlingarna

Vinnarna vid jobbytena visar sig vara kvinnor. I snitt är det 21 procent fler kvinnor än män som får en löneförhöjning på sin nya arbetsplats.

Anledningen till fenomenet kan vara svårt att sätta fingret på. En möjlig anledning skulle dock kunna vara att kvinnorna på tidigare arbetsplatser har varit med om en sämre löneutveckling. När de sedan får en aktuell lönehöjning används den för att matcha manliga kollegors löner.

Statistik framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) 2016 visar att löneskillnaderna fortfarande är ett aktuellt ämne. I genomsnitt tjänar en kvinna 12 procent mindre än en man med samma yrke. Genomsnittet är näst högst för de privatanställda tjänstemännen. Till den gruppen hör många ingenjörer.

Statistiken stödjer – den som byter får högre lön

Skillnaden i löneutvecklingen för den som byter jobb och den som stannar på samma hela arbetslivet är markant. Kampanjen presenterar data som tyder på att vagabondarbetaren får en lönehöjning på ca 10 procent. 

Det går då att jämföra med de 4 procent som den hemkära ingenjören ska vänta sig.