Rapporter

På 70-talet avskaffades sex dagars arbetsvecka, men för många tjänstemän är det ett faktum än idag. I snitt jobbar privata tjänstemän nästan en dag extra varje vecka.

Antalet övertidstimmar är ett tydligt tecken på obalans mellan vilka resurser som finns tillgänglig och vilka krav som ställs, tycker Unionens ordförande Martin Linder.

Tjänstemännen jobbar nästan 6 dagar i veckan

Under förra året samlade Sveriges privata tjänstemän ihop 1,5 miljoner övertidstimmar. Det innebär nästan en extra arbetsdag i veckan, visar siffror som SCB tagit fram på uppdrag av fackförbundet Unionen.

Martin Linder som är Unionens ordförande menar att det är ohållbart i längden.

– ­Sveriges tjänstemän är pressade och övertiden är ett tydligt tecken på att arbetsbördan är för stor. Vi hinner helt enkelt inte med det vi ska inom ordinarie arbetstid. Det är oacceptabelt, säger Martin Linder.

För stor arbetsbörda leder till psykisk ohälsa

Att så många privata tjänstemän arbetar övertid leder i längden till psykisk ohälsa. Överlag är det ett problem på den privata arbetsmarknaden. Främsta anledningen är stress.

Martin Linder anser att tjänstemännen idag saknar tid till återhämtning på grund av jobbstressen. Han tycker att det vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna då detta inte är hållbart.

Bland dagens tjänstemän uppger nästan 40 procent att de jobbar helger och annan ledig tid. Arbetsbördan är för stor för att hinnas med under arbetstid.

I Jönköping arbetar flest övertid

Det är vanligare bland män att jobba övertid. Och allra vanligast är det att privata tjänstemän i Jönköpings län arbetar övertid. Därefter följer Dalarna och Kronoberg.

I Jönköpings län arbetar 22,8 procent av alla tjänstemän övertid och då handlar det om cirka 5,3 timmar i veckan.

Det är dock inte i Jönköping man arbetar som längst. Det gör istället tjänstemännen i Uppsala län. De arbetar i snitt 6,7 timmar övertid i veckan.