tre mopedbilar med textenBzzt kör mopedtaxi och har tidigare stått för bättre villkor än på många andra håll i branschen. Foto: Axel Englund

Avtal

Mopedtaxiföretaget Bzzt ändrar upplägget för sina anställda så att de går från kollektivavtal till egenanställning med provisionslön. Enligt fackförbundet Transport innebär det här en rejäl försämring av de anställdas villkor, skriver Transportarbetaren.

Bzzt är ett mopedtaxiföretag som transporterar både personer och varor. Som för många andra taxibolag har pandemin haft negativ inverkan på en redan knepig ekonomisk situation.

Företaget har skyltat med att de har kollektivavtal för sin personal, för att lyfta anställningsförhållandena från vad som är vanligt i taxibranschen. Men nyligen meddelade Bzzt sina anställda att de övergår till att bli ett så kallat egenanställningsföretag med provisionslön.

Anställd: Omöjligt att nå upp i den avtalade lönen

En förare hos Bzzt berättar att företaget först sa upp all tillsvidareanställd personal. Nu får de i stället visstidsanställningar via Cool company, som fungerar ungefär som ett bemanningsföretag där personalen är egenanställda. På det här sättet har Bzzt gått runt det kollektivavtal som de har med fackförbundet Transport. 

Egenanställning är en anställningsform som hamnar emellan vanlig anställning och att driva eget företag. De anställda har nu provisionslön, vilken innebär att de får betalt per körning. För att komma upp i den kollektivavtalade timlönen måste förarna nu hinna med tre körningar i timmen, vilket är i princip omöjligt enligt den anställde föraren.

Bzzt presenterade provisionsupplägget som en förbättring, och många anställda har fått bilden av att lönen kommer att bli högre. Men föraren påpekar att sociala avgifter ska dras av, och de anställda får inte längre någon tjänstepension.

Facket: Försämrar villkoren i en redan utsatt bransch

Sven Wolf, som är vd för Bzzt, berättar att förändringen berott på att riskkapitalet tagit slut och att Bzzt befinner sig i rekonstruktion. De har förhandlat med Transport, men kunde inte tävla med framgångsrika företag som Uber med de tidigare villkoren, menar Sven Wolf.

Mats H Andersson är central ombudsman för Transport. Han tycker att Bzzts agerande förstärker den negativa spiralen inom taxibranschen genom att ta bort de anställdas trygghet och garantier. Han vill därför inte rekommendera någon att söka jobb hos Bzzt med de nuvarande villkoren.

– Tar de anställning i alla fall ser jag gärna att de organiserar sig i Transport. Då kan vi se över möjligheterna att teckna bemannings- eller entreprenörsavtal med Cool company, säger han till Transportarbetaren.