Rapporter

Tusentals företagare kan vara felklassificerade visar TCO:s rapport. Företagare har så stora likheter med arbetstagare att de troligtvis skulle anses vara det om det prövades i domstol.

SCB har gjort en enkätundersökning på uppdrag av TCO som visar att 9 000 företagare kan vara felklassificerade. I praktiken arbetar de som om de vore anställda.

Företagare skulle klassificeras som arbetstagare

I rapporten framgår det att en stor del företagare samarbetar med uppdragsgivarens personal. En något mindre del berättar även att uppdragsgivaren i stor del bestämmer hur arbetet ska utföras. Det har tidigare funnits en bild av företagare som självständiga och fria men nu visar TCO-rapporten att den bilden delvis är felaktig.

TCO uppskattar att det handlar om cirka 9 000 företagare som klassificeras fel. Troligtvis hade företagarna klassats som arbetstagare om det hade prövats i domstol. De företagare som blir felklassade går miste om till exempel kollektivavtalade försäkringar och pension.

– Generellt behöver socialförsäkringen fungera bättre för företagare, likaså a-kassan där frågan utreds just nu. Hur gruppen företagare ser ut, karaktären på deras arbete som vi nu har kunnat belägga, ger bra argument för hur man kan anpassa a-kassan. Samtidigt blir tjänstepensionen och andra kollektivavtalade försäkringar allt viktigare. Företagare behöver själva teckna sådana försäkringar, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, till Arbetsvärlden

Felklassificerade grupper har blivit rättsfall

Det finns även exempel på grupper som blivit ofrivilligt felklassade. Bland annat inom mediesektorn där arbetsgivare inte velat tillsvidareanställa utan istället erbjudit arbete som frilans. Sådana exempel har till och med kommit att bli rättsfall. 

– Det kan vara att kringgå arbetsrätten. Men samtidigt kan individen tveka att driva sin sak då de kan uppfatta att det skulle göra det svårare att få nästa uppdrag, säger Samuel Engblom.

Systemen på arbetsmarknaden kan behöva anpassas

Detta är första gången denna typ av mätning gjorts på företagare. Därav är det svårt att göra en bedömning om detta är en trend som finns på arbetsmarknaden eller inte. Skulle man dock i framtiden kunna visa på att andelen felklassificerade företagare faktiskt ökar kommer systemen på arbetsmarknaden behöva anpassas. 

Skulle en sådan utveckling ske varnar Samuel Engblom för att det kan bli som i vissa andra länder där det är billigare att anställa entreprenörer än arbetstagare. Det leder till att andelen företag växer, men inte på grund av att människorna är entreprenöriella, utan för att de ska få jobb. Detta då arbetsgivaren bara är ute efter den billigare arbetskraften.