mamma jobbar hemifrån med litet barn bredvid sigMånga tjänstemän i offentlig sektor tycker att det är svårt att kombinera arbetslivet med föräldraskap. Foto: Yuganov Konstantin/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

TCO vill införa en ny typ av dagar i föräldraförsäkringen. Detta för att underlätta för föräldrar som inte får ihop arbetet och föräldraskapet, som genom reformen skulle få mer tid till sina barn, skriver Publikt.

TCO har tagit fram en rapport om hur tjänstemän upplever att de får ihop det så kallade livspusslet. Rapporten är baserad på en undersökning som Novus har tagit fram. 

Anställda som har barn under tolv år har svårt att få tiden att räcka till både arbete och föräldraskap. Hälften av tjänstemännen i offentlig sektor känner stress över detta varje vecka. För en sjättedel infinner sig den stressen varje dag, och det är vanligare hos föräldrar som har fler än ett barn.

Föräldrars stress är en fråga om jämställdhet

Det är större andel kvinnor som upplever denna stress än män. För kvinnorna är andelen 55 procent, och för männen 43 procent.

Kvinnor anpassar också i högre grad arbetslivet efter sitt föräldraskap, genom att gå ner i arbetstid. Medan nästan hälften av kvinnorna gör detta, är det strax över en fjärdedel av männen som anpassar arbetet på det viset. 

Detta handlar alltså om en jämställdhetsfråga, menar TCO.

Föräldravänlig arbetsplats är viktigt för många

Det är fler inom offentlig sektor som lägger stor vikt vid att deras arbetsplats är föräldravänlig. Nio av tio kvinnor med offentlig anställning är av den åsikten, och tre av fyra män.

Föräldravänliga arbetsplatser är också viktigt för många i privat sektor, men färre än i offentlig sektor, nämligen 70 procent mot 83 procent.

Många upplever att deras arbetsplatser lever upp till det här önskemålet. Men enligt TCO finns det mer att göra för att underlätta livspusslet för föräldrar med tjänstemannayrken.

TCO vill göra om dagarna i föräldraförsäkringen

Därför vill TCO införa reformer för att föräldraskap och arbete lättare ska kunna kombineras. De vill dock inte lägga till fler lediga dagar, utan göra om de dagar som redan ingår i föräldraförsäkringen.

I stället för de 90 dagar som i dagsläget ger lägst ersättning, vill TCO att föräldraförsäkringen ska innehålla 10 dagar om året som ger högre ersättning. Dagarna kan tas ut medan barnet är mellan tre och tolv år gammalt.

Om barnet har två vårdnadshavare vill TCO att dessa 10 dagar ska fördelas lika mellan båda.