Eva NordmarkEva Nordmark

Fackförbund

TCO hade nästa 1,4 miljoner medlemmar vid årsskiftet, och antalet medlemmar fortsätter öka. Under 2018 var ökningen av antalet medlemmar nästan 17 400 personer skriver tidningen Arbetet

Medlemsantalet hos TCO ökar. Under 2018 ökade antalet medlemmar med nästan 17 400 medlemmar och vid årsskiftet var medlemsantalet drygt 1,4 miljoner i TCO-förbunden.

Under 2018 tappade LO-förbunden 16 000 medlemmar ändå är de fortfarande större än TCO, men avståndet krymper. Skillnaden mellan centralorganisationerna LO och TCO är nu endast 15 000 medlemmar.

Ökat medlemsantal ger ökat inflytande

Eva Nordmark, ordförande i TCO tycker att det är fantastiskt roligt och hon känner en stor stolthet över att antalet medlemmar fortsätter att öka i TCO-förbunden. Inflytandet ökar ju fler TCO blir och med det kommer större möjligheter att kunna påverka utvecklingen i samhället.

Unionen är det största förbundet i TCO och det förbund som står för den största ökningen. Antalet medlemmar ökade med 15 325 personer vilket är en ökning med 2,4 procent under 2018. Det totala medlemsantalet uppgick under 2018 uppgick till 664 464 medlemmar. Även Martin Linder, ordförande i Unionen understryker styrkan med ett stort medlemsantal. 

Flera fackförbund ökade i antalet medlemmar under 2018

Det är inte bara Unionen som ökar i antal medlemmar. Av TCO:s 14 förbund har nio av dem ökat i antalet medlemmar och endast fem har tappat i medlemsantal. De förbund som ökade mest under 2018, förutom Unionen, var Vision där antalet medlemmar ökade med 2 349 personer. Vårdförbundet ökade med lite drygt 750 medlemmar och Polisförbundet ökade med nästan 500 medlemmar.

De förbund som tappade mest var Journalistförbundet där medlemsantalet minskade med 571 personer, följt av Finansförbundet som tappade 566 medlemmar och Lärarförbundet som tappade 353 medlemmar.