Person håller upp händer om små figurer som symbol för konceptet arbetsmiljövård.Enligt en ny undersökning från TCO har skyddsombuden i de olika förbunden upplevt att de fått sämre förutsättningar att utföra sitt uppdrag under pandemin. Foto: Jirsak/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt en enkät som Novus gjort på uppdrag av TCO upplever många skyddsombud i TCO-förbunden att de inte fått de rätta förutsättningarna för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt under pandemin. Var tredje skyddsombud uppger att de inte involverat det systematiska arbetsmiljöarbetet, skriver TCO i ett pressmeddelande.

TCO-förbundens skyddsombud har haft det svårt under pandemin. I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av TCO uppger var tredje skyddsombud att de inte alls varit involverade i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och var femte ombud anser att de inte har fått de förutsättningar som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag under perioden.

Bristande förutsättningar oroar TCO

TCO ser så klart detta som ett allvarligt problem eftersom skyddsombudens uppdrag är en viktig del när det gäller förebyggande av stress och psykisk ohälsa på arbetsplatserna. Therese Svanström, TCO:s ordförande, menar att undersökningen visar på tydliga brister i förutsättningarna för skyddsombudens arbete.

Pandemin har givetvis påverkat situationen, men enligt Therese Svanström är det just i sådana lägen viktigare än någonsin att man håller sig till de regelverk som finns.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning

Under de senaste tio åren har psykisk ohälsa kommit att bli den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I TCO:s förebyggande arbete är det systematiska arbetsmiljöarbetet en central del, men nu har man alltså sett att det uppstått brister på området.

Therese Svanström berättar att de kan se en ”friskfaktor” på arbetsplatser som har ett fungerande arbetsmiljöarbete. Man kan även se ett samband mellan skyddsombudens delaktighet och nivån av stress och psykisk ohälsa på arbetsplatserna – är samarbetet bra mår de anställda också bättre.

Skyddsombuden viktigare än någonsin

Therese Svanström konstaterar att pandemins effekter minst sagt har ställt saker och ting på sin spets, men att skyddsombudens uppdrag samtidigt har varit viktigare än någonsin förr.