Foto: Mia Åkerström/Arbetsmiljöverket

Arbetsmarknad

Arbetsvillkoren för tillfälligt anställda är sämre än för de med fast anställning. Enformiga arbetsuppgifter, oro för uppsägning och att jobba sjuk är vardag. Dessa uppgifter redovisas i Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljörapport. 

Det var under tisdagen som Arbetsmiljöverket presenterade sin nya rapport angående arbetsmiljön runt om i Sverige. Rapporten visar att personer med en tillfällig anställning arbetar under bristfälliga arbetsvillkor.

Rapporten syftar till att undersöka hur personalen mår

Syftet med Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljön 2017” är att för första gången undersöka hur tillfälligt anställda mår på jobbet jämfört med de som har en fast anställning. 

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem menar att de har kunnat se flera faktorer som indikerar på att det finns betydande skillnader mellan tillfälligt anställda och fast anställda. Dessa faktorer bör arbetsgivarna vara medvetna om och aktivt åtgärda.

Tillfälligt anställda har en ökad oro för uppsägning

En av faktorerna som skiljer anställningsformerna åt är den att många som arbetar under tillfällig anställning är oroliga över att få mindre timmar eller bli uppsagda. Oron har lett till att många istället väljer att arbeta när de är sjuka för att inte upplevas som lata inför arbetsgivaren. 

Upp till varannan av de tillfälligt anställda runt om i Sverige har upprepande och enformiga arbetsuppgifter som i längden kan leda till värk och andra skador. 

Bland de med fast anställning är det endast en tredjedel som riskerar att drabbas av fysiska skador på grund av monotont arbete.

Tillfälligt anställda utsätts oftare för sexuella trakasserier

Arbetsmiljöverkets rapport visar vidare att unga kvinnor som omfattas av en tillfällig anställning utsätts för sexuella trakasserier i högre grad. 

Erna Zelmin-Ekenhem menar att arbetstagares oro över att bli sexuellt trakasserade på platsen för deras anställning är inget som ska vara en del av dagens arbetsliv. Detta är något som varje arbetsgivare behöver ta ansvar för, sätta stopp för och våga börja prata om. 

Rapporten redovisar också att 60 procent av de tillfälligt anställda inte har någon makt över när arbetsuppgifter ska utföras och därför riskerar att drabbas av sjukdomar relaterade till stress. 30 procent av de fast anställda upplever samma problem.