flygbild på byggarbetare på byggarbetsplatsCirka 100 byggföretag har inte lämnat in avstämning till Tillväxtverket i tid och kan nu bli skyldiga att lämna tillbaka permitteringsstöd. Foto: Bannafarsai_Stock/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Tillväxtverket kräver tillbaka permitteringsstöd från cirka 100 svenska byggföretag som inte lämnat in sina avstämningar i tid. Nu utreder man om det handlar om dålig planering eller om det helt enkelt rör sig om försök till bedrägeri. Det skriver Byggnadsarbetaren.

Under våren och sommaren har strax under 800 miljoner kronor i permitteringsstöd delats ut till 3 753 företag i byggbranschen. Men det har visat sig att cirka 100 av dessa företag inte har lämnat sina redovisningar i tid, och Tiilväxtverket kan nu kräva tillbaka pengarna som delats ut.

Utebliven lägesrapport

För att kunna få ut permitteringsstödet är villkoret att företagen tre månader efter sin ansökan ska lämna in en lägesrapport till Tillväxtverket. Det kan till exempel vara information om bättre orderingångar än väntat, om personalen jobbat över sin normala arbetstid, eller om personalen varit frånvarande på grund av semester, sjukskrivning eller tjänstledighet.

– Företagen fick redan vid ansökan information om att det senare skulle ske avstämningar om de verkligen haft de behov man ansökt för. De ärenden där avstämningar inte kommit in utreds. I grunden är företagen ej berättigade till stödet, om inte avstämningen lämnas in i tid säger Tim Brooks, avdelningschef på Tillväxtverket, till Byggnadsarbetaren.

Enklare ansökningsprocess

För att företagen skulle få möjlighet att ta del av permitteringsstödet så snabbt som möjligt skalades själva ansökningsprocessen ner, och handlade i stort sett bara om en preliminär ansökan och några få kontroller. Men precis som Tim Brooks säger, så blev företagen från början underrättade om att avstämningen hos Tillväxtverket skulle vara mer utförlig.

Nu utreder man om de uteblivna avstämningarna endast handlar om dålig planering från företagens sida, eller om det i värsta fall rör sig om försök till bedrägeri.