Fackförbund

Andelen fackligt anslutna sjunker och siffrorna har inte varit så här låga sedan början av 70-talet. Men trots det ökar organisationsgraden bland tjänstemännen, medan den bland arbetarna minskar. 

Facket allt mer populärt bland tjänstemän

Av alla Sveriges löntagare var 69 procent med i något fackförbund 2016. Det är en klar minskning från 1996 då organisationsgraden var 84 procent, rapporterar Dagens Arena. Det är främst LO som tappar i organisationsgrad även om man fortsatt är den största centralorganisationen i landet, med 1 441 895 medlemmar i sina förbund. Men samtidigt som LO minskar går både TCO och SACO framåt. Idag är bara 62 procent av arbetarna organiserade medan det bland tjänstemännen är 74 procent.

Andelen fackligt anslutna löntagare i Sverige:

  • 1976: 74 procent
  • 1986: 86 procent
  • 1996: 84 procent
  • 2016: 69 procent

LO-förbundens medlemsantal minskar 

När det kommer till medlemssiffror syns samma trend att LO-förbunden tappar. Inte på över 50 år har medlemssiffran varit lägre än den är idag. Det har delvis att göra med att antalet arbetare i arbetskraften sjunker. Av LO-förbunden gick det bäst för Kommunal och Byggnads som trots allt ökade i medlemmar. Men totalt sätt minskade centralorganisationen i medlemmar.

Samtidigt fortsätter SACO att öka i medlemsantal vilket till stor del har att göra med att akademikernas andel av arbetskraften stiger. Enligt Anders Kjellberg, sociologiprofessor vid Lunds universitet, kan det ha att göra med skillnaderna som uppstod när a-kasseavgiften höjdes. Men även när skattereduktionen för fackföreningsavgiften avskaffades.

Det är dock svårt att jämföra fackförbundens medlemsantal på ett jämt sätt. SACO:s medlemsantal omfattar nämligen alla medlemmar och inte bara yrkesverksamma.

Unionen ökar inte lika mycket längre

På senare tid har även TCO-förbundens ökning börjat stanna av. Den ökning som tidigare varit mest påtaglig bland TCO:s förbund är Unionens. Under flera år har man ökat med drygt 20 000 medlemmar per år, men det senaste året ökade man inte med mer än 5 000. Trots det är Unionen Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar varav 539 000 yrkesverksamma.