SAS Boeing 737-800 lyfter från startbanan och åker upp bland molnenAktiv medlemsvärvning har gjort att medlemsantalet i Transportarbetarförbundet ökade under 2018. Foto: B.Forenius/Shutterstock.com

Fackförbund

Transportarbetarförbundet tappade totalt 1 450 medlemmar under 2018. Det fanns dock ett undantag och det var i Halmstad, där ökade istället antalet medlemmar rapporterar Transportarbetaren.

Antalet medlemmar i Transportarbetareförbundet minskade i hela riket förra året. Ett undantag var däremot Transports avdelning 25 i Halmstad där medlemmarna blev fler. Anledningen är enkel. Ökningen av antalet medlemmar är ett resultat av ett långsiktigt arbete. 

Två personer på avdelningen i Halmstad arbetar till hundra procent med arbetsplatsbesök och att aktivt ringa upp personer. Alla andra på avdelningen som ordförande, ombudsmännen, det regionala skyddsombudet är involverade och informerade om arbetet. 

Minskningen av antalet medlemmar ger ett tapp i ekonomin

Medlemsantalet i hela Transport minskade med 1 450 medlemmar under 2018. Minskningen är enligt Anna Ryding i linje med LO:s totala medlemstapp vilket är något som hon är oroad över av flera orsaker. 

– Medlemsvärvning och organisering är ett levande arbete. Att avdelningarna får mera centralt stöd och teman inför kampanjdagar är ett sätt, säger hon även om huvudansvaret för detta inte är hennes i Transports ledning.

Som förbundskassör märker Anna Ryding hur förbundets ekonomi har förändrats. Under förra året backade förbundet med 6,6 miljoner kronor när det gäller intäkter av medlemsavgifter. Det som räddar förbundets ekonomi är fonder och andra placeringar vilket gör att den totala ekonomi visar att förbundet inte gått back med så mycket ändå.

Aktivt arbete leder till fler medlemmar som i sin tur leder till fler klubbar

Enligt ordförande på Transports avdelning 25, Björn Hörbäck har de sedan 2016 utformat ett eget sätt att arbeta på samtidigt som de har lärt sig av sina misstag. De vill att fler ska gå med i facket och det är först när de får medlemmar på en arbetsplats som engagemanget och diskussionerna startar. De har nu tre nya klubbar på gång.

På avdelning 25 i Halmstad uppgick ökningen av antalet nya medlemmar under 2018 till 30 personer och det totala antalet medlemmar låg på runt 2 200 personer. 

Stort engagemang står bakom ökningen av antalet medlemmar på avdelning 25 i Halmstad

Det är inte bara avdelning 25 som gått bra det senaste året. De båda hamnavdelningarna, flyget och Gotland har gjorde det samma. Anledningen till att avdelningarna har gått bra och under förra året ökade är Annika Flack och Lizette Eklunds förtjänst. För att rekryterar medlemmar ägnar sig Annika Flack åt att besöka arbetsplatser, medan Lizette Eklund rekryterar medlemmar genom telefonsamtal.

Annika Flacks dagar kan se väldigt annorlunda ut eftersom hon anpassar sig efter medlemmarnas arbetstider. Om hon ska träffa ett tidningsbud kan dagen börja mycket tidig medan det kan bli en senarelagd arbetsdag om hon ska träffa en väktare. Om hon får frågor som hon inte kan besvara tar hon reda på svaret och återkommer till arbetsplatserna och om det är någon som behöver fundera lite om de vill gå med i facket följer hon upp det med samtal.