En blå lastbilHittills har över 40 lastbilschaufförer mist livet på jobbet. Foto: Vitpho/Shutterstock

Arbetsmarknad

Varje vecka mister en person livet på jobbet i Sverige. Transportbranschen är en av de fyra mest utsatta branscherna, rapporterar Svenska Dagbladet.

Sedan år 2016 ökar antalet dödsfall på svenska arbetsplatser. Hittills i år har 46 arbetsrelaterade dödsfall rapporterats. Under 2016 var det 45 personer som miste livet på jobbet.

Den yrkesgrupp som är mest utsatt för olyckor med dödlig utgång är lastbilschaufförer. Under perioden 2011–2018 omkom 57 långtradar- och lastbilschaufförer i trafikolyckor i samband med arbetet. Hittills i år har nio dödsfall som rör lastbils- och långtradarchaufförer rapporterats.

Arbetsgivare och arbetstagare behöver båda ta ansvar för säkerheten

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på fackförbundet Transport, tycker att det är fruktansvärt att lastbilschaufförer riskerar livet i sitt arbete. Enligt honom vilar ansvaret för säkerheten hos såväl arbetstagare som arbetsgivare.

– Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, men det är också upp till chauffören att tänka på hur arbetsuppgiften utförs för att undvika olyckstillbud, säger han till SvD.

Fler trafikpoliser och högre krav vid upphandlingar kan minska dödsfallen

För ett par år sedan utredde Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd vilka brister som gick att identifiera i de fall en dödsolycka inträffat. Utredningen kunde dock inte peka på en isolerad faktor som orsak. I stället menar Martin Miljeteig att det handlar om att skapa en fungerande helhet.

För att helheten ska fungera pekar Miljeteig på två faktorer som kan förbättra situationen – ett ökat antal trafikpoliser och högre krav och mer ingående kontroll av företag vid offentliga upphandlingar. Trafikpoliser har som uppgift att kontrollera att regler efterföljs och ökad kontroll vid offentliga upphandlingar skulle göra att oseriösa företag inte kan fortleva.

– Det finns företag som bryter mot lagstiftningen när det gäller trafiksäkerhet och arbetsmiljöfrågor för att bli konkurrenskraftiga. Det finns en stor fara i att företag använder arbetsmiljö och trafiksäkerhet som ett dåligt konkurrensmedel för att vinna upphandlingar, säger Miljeteig.