närbild på säkerhetsvakt vid entréEnkätundersökningen visar att medlemmar i Transport upplever hot på jobbet. Det är dock oklart om det är vanligare bland exempelvis väktare eller andra av förbundets yrkesgrupper. Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Undersökningar

En stor del av Transports fackmedlemmar i Östergötland upplever hot på jobbet. Det visar en enkätundersökning som Transportarbetaren rapporterar om. Det krävs dock mer data för att avgöra hur vanligt förekommande problemet är.

Transports regionavdelning i Östergötland mejlade ut en enkätundersökning till stor del av sina medlemmar. Av de 232 personer som svarade uppgav 40 av dem (70 procent) att de blivit utsatta för hot på sitt arbete under året som gått.

54 personer uppgav i sin tur att de blivit utsatta för så kallade förtäckta hot, vilket kan innebära att någon antyder ett hot utan att säga rakt ut vad som skulle kunna hända.

Hot på jobbet ska aldrig accepteras

Tyvärr är det dock få medlemmar som hör av sig till Transport gällande frågor om våld och hot. Joakim Carlsson, avdelningsordförande för Östergötland, skulle vilja att förbundet uppmärksammar frågan genom att prata mer om det på arbetsplatserna 

– Jag misstänker att inom vissa yrken blir man lite luttrad. Risken finns att man exempelvis som bevakningsanställd får inställningen att det ska vara så här, att det ”ingår i jobbet”, säger han, och trycker på att hot aldrig får accepteras.

Oklart vilka yrken som drabbas mest

Transport har en vid bredd av yrkesgrupper i förbundet: allt från väktare och parkeringsvakter till tidningsbud, taxiförare och biträden på bensinstationer.

Enkätundersökningen var dock anonym, så det går inte att se om hot verkar vanligare i vissa yrken än i andra. Därför funderar förbundet på att skicka ut nya enkäter till enskilda yrkesgrupper, enligt Joakim Carlsson.

Arbetsgivare bör anmäla hot till Arbetsmiljöverket

Antalet svar är för få för att kunna dra några slutsatser om hur vanligt det är med hot på jobbet. Men en viktig faktor är ändå att minst 40 personer i regionen har blivit hotade på arbetet. Carina Löfgren, regionalt skyddsombud för Östergötland, tror att det också kan finnas ett mörkertal.

Enligt henne kommer avdelningen att jobba mer med information till arbetsgivare om deras skyldighet att anmäla till Arbetsmiljöverket när det sker allvarliga hot. På så sätt får även staten in statistik på hur läget egentligen ser ut.