Trött kille som sitter framför datorn.Antalet uppsagda tjänstemän ökar. Foto: g-stockstudio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för tjänstemän har varit god de senaste sex åren och antalet uppsagda tjänstemän har minskat, men under hösten 2018 bröts den positiva trenden. Dessutom växer de regionala skillnaderna mellan storstäderna skriver Trygghetsrådet TRR.

Under förra året fick över 11 000 personer söka stöd hos trygghetsrådet TRR. Detta innebär en mindre ökning från året tidigare då 10 957 tjänstemän sades upp. Detta framkommer av nyutgiven statistik av TRR där man tittat på uppsägningar i hela riket.

Siffrorna för antalet uppsagda tjänstemän under 2017 var rekordlåga och de fortsatte vara låga en bit in under 2018. Under hösten bröts den positiva trenden och för första gången på sex år ser TRR ingen minskning i antalet uppsagda tjänstemän.

Den positiva trenden bland uppsagda tjänstemän vänder

Enligt Lennart Hedström, vd på TRR, kommer antalet uppsagda tjänstemän under 2019  att öka.  Prognosen säger att 10% fler tjänstemän kommer att bli uppsagda under 2019, vilket betyder totalt över 12 000 personer.

Redan under hösten 2018 såg man att antalet uppsagda tjänstemän började öka. Samtidigt vet man att tjänstemän rent generellt är eftertraktade på arbetsmarknaden och att de relativt snabbt börjar arbeta igen. Många av jobben finns inom stat, kommun och landsting där behovet av arbetskraft är stort.

Av de tjänstemän som sökt stöd från TRR och varit aktivt arbetssökande fick 90 procent nytt arbete. 71 procent av dem fick tillsvidareanställning och 36 procent fick dessutom högre lön på sitt nya jobb än vad de hade på sin tidigare arbetsplats. 

[Ads1]

Allt fler tjänstemän över 50 år får nytt jobb

Trenden att personer över 50 år som blivit uppsagda får ny anställning håller i sig. Mellan 2017 och 2018 var ökningen 10 procent. 13 procent av dem fick även en högre befattning än vad de haft tidigare och kvinnor fick oftare högre lön än männen.

Den storstadsregion som går mot strömmen och har den starkaste arbetsmarknaden är Västra Götaland där antalet uppsagda minskade med 10 procent. Den svagaste arbetsmarknaden har region Skåne där antalet tjänstemän som sökte stöd hos TRR ökade med 25 procent.

Även i Stockholmsregionen ökade antalet tjänstemän som sökte stöd hos TRR med 11 procent 2018 jämfört med 2017. Samtidigt står Stockholm för den största ökningen, 20 procent, när det gäller nytt jobb för personer över 50 år.