Tre personer som tittar på statistik och diagram.Enligt Trygghetsfonden TSL har svensk arbetsmarknad hittills inte påverkats av ökande smittspridning och nya restriktioner. Foto: JETACOM AUTOFOCUS/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt Trygghetsfonden TSL, en slags privat arbetsförmedlare för LO:s medlemsgrupper, har den ökande smittspridningen och de striktare restriktionerna inte påverkat arbetsmarknaden nämnvärt. Det är snarare bristen på arbetskraft som är den dominerande faktorn just nu, skriver SvD Näringsliv/TT.

2021 avslutades med ökande smittspridning och strängare restriktioner, men det verkar ännu inte ha haft någon större påverkan på arbetsmarknaden. Det säger Trygghetsfonden TSL, som hjälper medlemmar i LO-förbunden hitta nytt jobb efter uppsägning. Just nu är det snarare bristen på arbetskraft som dominerar på den svenska marknaden.

Ovanligt få uppsagda i december 2021

Enligt TSL:s statistik var det ovanligt få uppsagda som beviljades stöd under december 2021, vilket är ett tecken på att företagen inte låter sig hejdas av den ännu en gång ökande smittspridningen. Värt att nämna är dock att statistiken inte omfattar tillfälligt anställda, till exempel inom restaurang- och besöksnäringen, som ännu en gång är den bransch som drabbas hårdast av det förvärrade pandemiläget.

Tydlig återhämtning under förra året

Caroline Söder, TSL:s vd, skriver i en sammanfattning av 2021 att återhämtningen på arbetsmarknaden har varit något utöver det vanliga och att hon aldrig varit med om en sådan extrem utveckling.

Jämfört med 2020 var det 70 procent färre uppsagda arbetare under 2021. Då måste man givetvis ha den krisartade situationen på arbetsmarknaden under 2020 i åtanke, men även om man jämför med arbetsläget under de senaste tio åren var 2021 ett riktigt ljust år. Man har även noterat att konkurserna ligger på låga nivåer.

Norra Norrland har landets hetaste arbetsmarknad

Precis som även tidigare uppgifter har visat, är det i dagsläget de norra delarna av Norrland som står för landets hetaste arbetsmarknad. Enligt Caroline Söder skapar de stora industrietableringarna i området en större efterfrågan på yrkesarbetare än vad som finns tillgängligt just nu.