En grön lapp med texten i'm new.Enligt TSL är den privata arbetsmarknaden hetare än på länge, och siffrorna ser till och med bättre ut än innan pandemins utbrott. Foto: Brt/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt Trygghetsfonden TSL är läget på den privata arbetsmarknaden ljusare än på länge, och antalet uppsagda arbetare som kom in i TSL:s register under årets tredje kvartal var det lägsta på tio år. Men arbetsmarknaden är tudelad, och även om TSL:s siffror är positiva kvarstår till exempel problemet med den ökande långtidsarbetslösheten. Det skriver SvD Näringsliv/TT.

Trygghetsfonden TSL, som är en slags privat arbetsförmedlare för yrkesgrupper inom LO, vittnar om en stark återhämtning på den privata arbetsmarknaden. Enligt Caroline Söder, chef för TSL, ser läget till och med bättre ut än innan pandemins utbrott. Under årets tredje kvartal registrerades 1 650 nya uppsagda arbetare hos TSL, och det är den lägsta siffran på tio år.

– Arbetsmarknaden är stark för majoriteten av arbetare på den privata marknaden. De branscher som drabbats hårt i pandemin är också de som nu återhämtar sig starkast, säger Caroline Söder till SvD Näringsliv/TT.

Tre nya jobb för varje uppsagd

Intressant är även att titta på fördelningen mellan antalet uppsagda och de som får nytt jobb genom TSL. Innan pandemin tillkom ett nytt jobb för varje uppsagd, och nu tillkommer tre nya jobb per uppsagd

Man har även sett att pandemins effekter har medfört kraftiga förflyttningar på arbetsmarknaden. Hela 40 procent av de uppsagda ska ha bytt yrke, och 80 procent uppger att deras nya arbete är lika eller ännu mer kvalificerat än det tidigare.

Risk för bakslag när stöden dras tillbaka

Men precis som SvD påpekar finns det fortfarande faktorer som hotar att bromsa återhämtningen på arbetsmarknaden. Företagsstöden dras tillbaka och skatter ska betalas, och enligt Caroline Söder finns det en viss risk för bakslag.

TSL:s siffror må vara ljusare än på länge, men då ska man också tänka på att dessa rapporter till exempel inte belyser den kraftiga ökningen av antalet långtidsarbetslösa. Caroline Söder beskriver den tudelade arbetsmarknaden som ett allvarligt problem.