En bild på anställda hos Samhall som arbetarTusentals anställda hos Samhall är medlemmar i fel fackförbund. Foto: Pressbild/Samhall

Fackförbund

Många av Samhalls anställda är medlemmar i fel fackförbund. En majoritet av de anställda är med i IF Metall när de i själva verket ska tillhöra Fastighets eller Kommunal. Nu arbetar Fastighets med locka över de anställda som är felorganiserade.

Det var under förra veckan som Fastighetsfolket rapporterade angående de tusentals Samhalls-anställda som felorganiserat sig. Många är medlemmar i IF Metall trots att de borde vara medlemmar i Kommunal eller Fastighets.

Nu arbetar Fastighets med att få till en lösning och locka över de anställda som är felorganiserade.

13 000 Samhall-anställda jobbar med fastighetsskötsel och städning

Från början hade Samhall flest uppdrag inom industrisektorn vilket gjorde att många anställda anslöt sig till fackförbundet IF Metall. Med åren har antalet Samhall-anställningar minskat inom industrin och istället börjat växa inom servicesektorn. 

Många Samhall-anställda som gått från industriarbeten har börjat arbeta inom servicesektorn istället som bland annat städare och fastighetsskötare samtidigt som de fortfarande är medlemmar hos Metall. Trots att de nu borde vara medlemmar hos Fastighets eller Kommunal. 

Joakim Oscarsson som är avtalsansvarig ombudsman hos Fastighets menar att fackförbundet räknar med att kunna få mellan 2 000 och 3 000 nya medlemmar från Metall. Men det krävs hårt arbete och informerande på arbetsplatserna för att både få över de som hamnat fel och de som i dagsläget är oorganiserade.

[Ads1]

Riskerar fel lönesättning

Som medlem i ett fackförbund ges man trygghet i form av bland annat medlemsförsäkringar. Men uppkommer det tvister på arbetsplatsen behöver fackförbundet man är medlem i ha hand om det berörda avtalsområdet. Risken är annars stor att fackförbundet inte kan förhandla åt och hjälpa en medlem som hamnat i fel fackförbund.

Joakim Oscarsson säger att ett medlemskap i fel fackförbund även kan leda till att medlemmar hamnar under fel lönesättning. 

Fastighets bildar nya klubbar

På flera orter runt om i landet gör Fastighets insatser för att upprätta nya klubbar. Genom att förbättra det fackliga arbetet på lokal nivå kan medlemsantalet öka. 

Redan nu har det upprättats nya klubbar i både Östersund och Malmö. Det är också på väg att startas en i Boden. I dagsläget har Fastighets runt trettio Samhallklubbar, en av dem ligger i Karlskrona där Lille-Mor Palm Pettersson är klubbordförande. 

Hon jobbar för att klubbar ska bildas i Blekinge, Karlshamn och Ronneby och har redan lyckats skriva över många Samhalls-anställda som nya medlemmar hos Fastighets.