Skylt med Svenska Ambassadens emblem.De lokalt anställda på Sveriges utlandsbestickningar som exempelvis svenska ambassader har inte samma fackliga rättigheter som utsända tjänstemän från Sverige. Något som UD får kritik för. Foto: Olaf Gedanitz/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Anställda på UD får inte engagera sig i fackliga förtroendeuppdrag under arbetstid. Nu har myndigheten fått kritik från ST för bristande arbetsgivaransvar, skriver Affärsvärlden.

Under den senaste tiden har det uppstått en debatt kring UD:s ansvar gällande evakuering för sina lokalanställda på svenska ambassaden i Kabul efter att talibanerna tagit över makten. Men nu har myndigheten fått en mer allmän kritik från fackliga företrädare när det gäller arbetsvillkoren för de lokalt utlandsanställda och de utsända tjänstemännen från Sverige. 

Kritiseras för bristande arbetsgivaransvar

ST:s ordförande, Britta Lejon, har kritiserat UD för bristande arbetsgivaransvar. Det är stor skillnad för de som är lokalt anställda på Sveriges utlandsbeskickningar jämfört med tjänstemän som är utsända från Sverige.  De lokalt anställda är betydligt fler arbetstagare på utlandsmyndigheterna.

Enligt Britta Lejon tillämpar UD inte de svenska arbetsrättsliga lagarna när det gäller de lokala arbetstagarna. I stället utgår UD från landets villkor, vilket är ett problem. Det betyder att de lokalanställda på svenska ambassaden i till exempel Kabul följer villkoren i afghansk arbetsrätt, medan de svenska tjänstemännens anställningar följer svensk arbetsrätt.

Lokalt anställda saknar fackliga rättigheter

Även Thomas Janson, som arbetar på ST:s avdelningsstyrelse på Regeringskansliet och har god inblick i arbetsförhållandena för de lokalanställda, anser att UD brister i sitt arbetsgivaransvar. 

Enligt Thomas Janson saknar många av de lokalt anställda, som arbetar med demokratisering på uppdrag av regeringen, fulla fackliga rättigheter. De lokalt anställda får inte engagera sig i fackliga aktiviteter eller verka som förtroendevalda på arbetstid till skillnad från de utsända tjänstemännen från Sverige. 

Svårt att påtala problem på arbetsplatserna

UD har cirka 1 400 lokalt anställda arbetstagare. Av dessa är det bara 400 som är medlemmar i ST. Men eftersom de inte får verka som förtroendevalda har de svårt att påtala missförhållanden eller problem på sina arbetsplatser.

Enligt Thomas Janson har man försökt att ta hand om många missförhållanden som uppstått för de lokalt anställda utrikes. Men det är svårt att övervaka hur de arbetsrättsliga reglerna efterlevs.

I Sverige går det att kontrollera villkorsfrågor genom den fackliga närvaron. Men det är inte möjligt på utlandsbeskickningarna och det tar alldeles för mycket tid att hantera situationer som kan uppstå på utlandsmyndigheterna.