En bild på byggkranar och Unionens chefsekonom Katarina LundahlKatarina Lundahl och Unionen förutspår minskad ekonomisk tillväxt. Foto: Imfoto / Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Unionen tror att den ekonomiska tillväxten kommer minska nästa år, till stor del på grund av det minskade bostadsbyggandet. Fackförbundet tror även att tillväxten inom fordonsindustrin kommer bromsa in.

En gång i halvåret frågar fackförbundet Unionen cirka 500 fackklubbar runt om i landet om hur läget ser ut på arbetsplatserna. Därefter sammanställs allt i en konjunkturrapport. Nu har man kommit ut med rapporten och tjänstemannafacket tror att den svenska ekonomin kommer gå fortsatt starkt även nästa år. 

Unionen tror dock att den ekonomiska tillväxten kommer mattas av, mycket på grund av det minskade bostadsbyggandet. Man tror att byggandet kommer minska med cirka 15 procent nästa år jämfört med i år.

Sverige kan dras ned i en lågkonjunktur på grund av minskat byggande

Unionen ser vissa risker med det minskade byggandet. Man tror bland annat att det kan leda till att Sverige går in i en lågkonjunktur om även konjunkturen i omvärlden försvagas mer än man trott.

– Det är en tydlig risk inför nästa år, även om det inte är huvudscenariot. Byggsektorn är en viktig hemmamarknad för industrin. Om efterfrågan från omvärlden viker samtidigt som byggandet i Sverige minskar kraftigt så utsätts delar av svensk industri för en tuff situation, säger Katarina Lundahl, Unionens chefsekonom, till SvD.

Unionen har specialstuderat fordonsindustrin

Unionen har även specialstuderat fordonsindustrin för att ta reda på mer om produktions- och efterfrågeläget inom branschen och det ser ut som att branschen går en tuff framtid till mötes.

I rapporten skriver man att fordonsindustrin i tre års tid trott på fortsatt jobbtillväxt men att det nu råder andra tongångar. Man tror nu istället att antalet nyrekryteringar kommer minska. Det kommande halvåret tror man att det kommer stå helt still på rekryteringsfronten.

I rapporten framgår det även att orderingången, det vill säga värdet på nya beställningar, har minskat kraftigt och man tror inte längre att man kommer kunna sälja lika många bilar som tidigare.