trött man jobbar i soffa med laptop i knätBättre förutsättningar för hemarbete är ett genomgående tema i motionerna som kom in till Unionens förbundsråd. Foto: Anna Tryhub/Shutterstock.com

Fackförbund

Fem motioner har kommit in till Unionens förbundsråd, där medlemmarna får uttrycka vad de vill att Unionen ska jobba med. Tidningen Kollega har publicerat förslagen och Unionens syn på dessa.

Distansjobb ska vara frivilligt

En motion vill att Unionen ska förespråka distansjobb online även efter pandemin. Förslaget är Unionen ska jobba för färre kontorslokaler och att tjänstemän ska kunna ha kontrakt på att de kan jobba online i stället.

Unionen ser både fördelar och nackdelar med onlinearbete. Trots mindre restid och högre produktivitet suddas gränserna ut mellan jobbet och privatlivet, och risk finns för högre sjukfrånvaro och social isolering. Förbundet lyfter också att arbetstagare har olika personliga förutsättningar för distansarbete.

Dock är det positivt att medlemmar kan jobba hemifrån om de själva vill, menar Unionen. Det finns redan möjlighet att reglera detta i lokala avtal. De kommer däremot inte jobba för färre kontorslokaler eftersom det skulle tvinga arbetstagare till hemarbete.

Bättre arbetsmiljö i hemmet

Apropå dåliga förutsättningar för hemarbete är det många som har dåligt anpassade möbler och belysning. Därför vill en motion att Unionen ska stärka arbetsmiljön i hemmet.

Här påpekar Unionen att arbetsmiljölagen fortfarande gäller, så arbetsgivaren har samma ansvar som på kontoret. Men eftersom arbetsgivarna har mindre insyn är det medlemmarna som själva behöver rapportera sämre förhållanden.

Därför jobbar Unionen för ett tydligare regelverk från Arbetsmiljöverket och undersöker hur medlemmarna har det på hemmakontoret.

Utökat försäkringsskydd till hemarbetare

En annan motion föreslår en översyn av försäkringsskyddet nu när arbetslivet har förändrats. Det är otydligt i dagsläget vad som gäller ifall en olycka händer under arbetstid i hemmet, tycker medlemmen.

Unionen säger att de kommer att prioritera den här frågan. De tror att medlemmarna kommer jobba en hel del hemifrån även efter pandemin, och då måste man se över hur försäkringsskyddet kan behöva utvidgas.

Kortare arbetstid behandlas nästa år

Förkortad arbetstid skulle leda till mindre stress och ökad livskvalitet, och därmed färre sjukskrivningar och bättre hälsa. Det menar en motionär, som också påpekar att vi orkar jobba till högre ålder om arbetstagare hinner återhämta sig till vardags.

Denna motion lämnar Unionen över till förbundsrådet 2022. Det beror på att nuvarande branschavtal om arbetstid och andra villkor är giltiga fram till 2023, och det är på nästa års förbundsråd som Unionen förbereder förhandlingarna till nästa avtalsperiod.

A-kassa fram till 70 år

Maxåldern för a-kassan föreslås höjas från 65 till 70 år på samma sätt som arbetslivet planeras att förlängas. Unionen håller med om detta och berättar att de ställde sig bakom ett sådant förslag 2019. Det hör samman med ett förslag om att pensionsåldern ska anpassas efter medellivslängden, vilket är en fråga som Unionen fortsätter följa tills ett beslut är fattat i riksdagen.