Fackförbund

I det svenska näringslivet finns det idag 43 700 tjänster lediga och för personer som besitter den rätta kompetensen kan de ta jobbchansen redan idag.  Det skriver Unionen i en kampanj för att uppmuntra yrkesaktiva till vidareutbildning. 

Det var under torsdagen föregående vecka som Unionen satte igång sin kampanj för att få fler yrkesaktiva att vidareutbilda sig. Anledningen är den stora mängden lediga jobb som är svårtillsatta som en följd av att få yrkesaktiva i dagsläget sitter på rätt kompetens. 

43 700 lediga tjänster inom svenskt näringsliv

Runt om i landet finns det upp emot 43 700 lediga jobb inom det svenska näringslivet som väntar på att bli tillsatta. De regioner i landet som har det största antalet lediga jobb är övre Norrland, Västsverige, Sydsverige och Stockholm. 

Siffrorna har Unionen tagit från SCB som varje kvartal samlar in konjunkturstatistik, mängden lediga jobb som finns i Sverige. 

Den stora mängden lediga jobb skapar oro hos Unionen

Även om 43 700 lediga jobb i landet kan ses som en positiv sak är det något som oroar Unionen. I ett samhälle där arbetsbrist är ett hett ämne kan en stor mängd lediga jobb ses som en vinst men eftersom att det här är ett resultat av bristande kompetens hos yrkesaktiva vill Unionen se en ny utveckling. 

För att säkerställa rätt kompetens vill Unionen att det ska bli lättare för yrkesaktiva att vidareutbilda sig. 

Unionen hoppas att politikerna vill ta ställning i frågan

Det som förändrar det svenska arbetsklimatet är den pågående och ständiga utvecklingen av globaliseringen, automatiseringen och digitaliseringen. Vilket leder till att kompetensen som yrkesaktiva besitter idag börjar bli föråldrad. 

Den snabba utvecklingen får aktuella kunskaper att hela tiden förändras vilket gör att ett livslångt lärande enligt Unionen kommer behöva bli en nödvändighet för yrkesaktiva. 

För att underlätta vidareutbildningen för yrkesaktiva ger Unionen sina medlemmar möjligheten att genom en nättjänst ställa frågor till politiker. Målet med frågorna är att politikerna ska vilja ta sig an problemet för att i slutändan kunna öka den nya arbetskompetensen.