två industriarbetare med bygghjälmar och munskydd diskuterar sitt arbeteInom industrin har återhämtningen tagit särskild fart. Där är produktionen nästan tillbaka på normalnivåer. Foto: Aleksandar Malivuk/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

I oktober var det 28 000 medlemmar i Unionen som var korttidspermitterade. Nu är det bara 14 000. Korttidsarbetet har alltså halverats det senaste halvåret. Jämför man med förra våren då antalet var 120 000 korttidspermitterade medlemmar är minskningen ännu mer påtaglig, skriver Arbetsvärlden.

Det minskade korttidsarbetet är ett tecken på att ekonomin håller på att stärkas. Det menar Unionens chefsekonom Katarina Lundahl. Hon säger att mindre behov av korttidspermittering är den främsta anledningen till att det minskar.

Det här innebär också att arbetslösheten egentligen minskar snabbare än vad statistiken visar, enligt Katarina Lundahl.

– Minskningen av korttidsarbetet är en dold återhämtning eftersom det som sker först, innan man nyanställer, är att man tar tillbaka de anställda som har korttidsarbete. Antalet arbetade timmar ökar alltså snabbare än vi kan se utifrån arbetslöshetssiffrorna.

Snabbare återhämtning i industrin än i handeln

Takten på minskningen ser dock olika ut beroende på bransch. Snabbast sker den inom industrin, där man nästan nått upp till samma nivåer för produktionen som innan pandemin slog till.

I besöksnäringen, som drabbats extra hårt av krisen, verkar korttidsarbetet i stället stå still, och till viss del snarare öka. Även inom handeln är det många som fortfarande kämpar, till exempel klädbutiker och skobutiker.

Korttidsarbetet behöver förlängas ett tag till

Korttidsarbetet har varit ett väldigt viktigt verktyg för att ta sig igenom pandemin, inte minst för industribranschen. Lösningen har gjort att arbetsgivare sluppit att sparka folk, och därmed har många jobb kunnat finnas kvar.

Hade företag behövt sparka sina anställda i stället hade det sinkat hela samhällets ekonomiska återhämtning, menar Katarina Lundahl. Från finanskrisen vet vi att det tar längre tid att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden när man blivit uppsagd.

Trots ljusningen tror Katarina Lundahl att korttidsarbetet kommer att behöva förlängas till en bit in på hösten. Det kan alltid komma nya bakslag som vi inte har räknat med. Hon tycker i så fall att regeringen borde ge besked om en sådan förlängning under maj månad.