Unionens förhandlingschef Niklas Hjert. Foto: Alex Giacomini

Avtal

Det sista avtalsåret i det treåriga löneavtalet som Unionen tecknade 2017 har man möjlighet att säga upp för omförhandling. Den möjligheten har tjänstemannafacket däremot valt att inte utnyttja.

2017 tecknade Unionen ett treårigt löneavtal. Nu har halva tiden gått vilket ger både facket och arbetsgivarsidan en möjlighet att säga upp det sista avtalsåret för omförhandling. Det ska i sådana fall ske senast den 30 september, vilket är på söndag.

Unionen har dock beslutat sig för att inte säga upp något avtal i förtid.

– Den ekonomiska utvecklingen fram till idag stämmer i stort med de bedömningar som gjordes i samband med avtalsrörelsen 2017, säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.

Beslutet gäller för alla yrkesverksamma medlemmar

Det beslut som Unionen nu har tagit gäller för samtliga medlemmar som är yrkesverksamma och omfattas av ett kollektivavtal.

Även avtal som har uppsägningstid senare denna höst omfattas av beslutet.

Nästa gång avtalsförhandlingar blir aktuella är därmed våren 2020.

IF Metall är även nöjda med nuvarande avtal

Även IF Metall har haft möjlighet att säga upp sitt avtal som slöts 2017. Men häromveckan sade förbundets avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä att det inte var speciellt troligt att man skulle säga upp det.

– Det finns inget stort tryck att säga upp tredje avtalsåret, sa han till SvD.

Hade inflationen legat högre än i dagsläget, omkring 3-4 procent, hade möjligtvis läget varit något annorlunda.

Under gårdagen tog förbundets avtalsråd ett beslut kring det sista avtalsåret. Vad avtalsrådet tycker är dock bara rådgivande. I slutändan är det förbundsstyrelsen som tar ett beslut. Även Unionen och andra fack har en likartad process.

Vill förbundsstyrelsen i slutändan säga upp avtalet måste det ske senaste den sista september.