man och kvinna studerar i böcker och laptop rygg mot ryggStudiestödet och literatturstipendiet är två medlemsförmåner som tas bort när Unionen skär ner på sina kostnader. Foto: sirtravelalot/Shutterstock.com

Fackförbund

Pandemin har medfört rekordmånga medlemmar för Unionen, men också högre kostnader. Därför ställer förbundet om till mer digital verksamhet och plockar bort vissa förmåner för att fortsätta leverera fackligt stöd till medlemmarna, skriver Kollega.

När år 2021 började hade Unionen över 700 000 medlemmar. Det är fler medlemmar än förbundet någonsin har haft.

Det här har inneburit ökade kostnader för de förmåner som Unionen erbjuder sina medlemmar. I dag är utgifterna högre än de inkomster som kommer in genom medlemsavgifterna. För varje medlem blir underskottet drygt 100 kronor varje månad.

Ställer om för att vara till större nytta för medlemmarna

För att situationen ska bli hållbar ekonomiskt kommer Unionen att göra ändringar i verksamheten. Bland annat kommer mer av arbetet att göras digitalt. Förbundet har också sagt upp cirka en tiondel av sin personal.

– Vi gör den här förändringen för att stärka den fackliga kärnverksamheten och för att vara relevanta och legitima för framtidens medlemmar, säger Per-Erik Djärf, tillförordnad kanslichef hos Unionen.

Per-Erik Djärf menar dock att förändringen inte kommer att påverka medlemmarna, åtminstone inte på kort sikt. Längre fram kommer omorganisationen ge ett mer stabilt och flexibelt medlemskap, så att förbundet kan möta nya behov och förväntningar från både medlemmar och förtroendevalda. 

Vissa medlemsförmåner kommer att försvinna

Unionen kommer dock att plocka bort ett antal medlemsförmåner som de erbjudit tidigare. Till exempel kan medlemmar inte längre söka studiestöd eller litteraturstipendium från förbundet.

Nya medlemmar kommer också behöva betala medlemskapet från den första månaden. Förut var de första tre månaderna gratis.

Även fler förmåner kan komma att försvinna framöver, såsom rabatter och andra erbjudanden inom hälsa. Men än är det inte riktigt klart vad som kommer tas bort och när det kommer att ske.

Medlemmar ställer nya frågor under pandemin

Per-Erik Djärf konstaterar att pandemin inte bara har inneburit en digital omställning, utan också medfört nya frågor och ärenden som medlemmar behöver stöd kring.

– Det har bland annat handlat om korttidsavtal, hemarbete och uppskjutna löneförhandlingar, säger han till Kollega.