domarklubba och jurist som skriver i bakgrundenMånga ärenden blir lösta redan i förhandlingar mellan facket och arbetsgivaren

Tvister

Antalet ärenden som Unionen har hanterat var ovanligt högt under 2020. Men ökningen är inte lika nära kopplad till pandemin som man kanske kan tro, skriver fackförbundets tidning Kollega.

Arbetsdomstolen och tingsrätten har tagit emot många ärenden under pandemiåret. Exempelvis har många arbetsgivare stämts för turordningsbrott och felaktiga uppsägningar. Uteblivna löner har varit det allra vanligaste ärendet.

Företagsrekonstruktioner är en annan sak som sticker ut. Det blir aktuellt om ett företag inte kan betala sina skulder, men har möjlighet att lösa detta problem på längre sikt.

Diskrimineringsärenden har ökat mest

Men det är inte dessa ärenden som haft den mest märkbara ökningen under 2020, enligt Unionens jurister. I stället har det varit särskilt många anställda som upplevt diskriminering från arbetsgivaren.

Det är ingen särskild av diskrimineringsgrunderna som sticker ut, utan alla grunderna har varit förekommande.

Regler om korttidsarbete har minskat tvisterna

När det gäller ärenden kopplade til covid-19 har det faktiskt inte gjort så värst stort avtryck i rätten. Unionens chefsjurist Malin Wulkan förklarar detta med att reglerna om korttidsarbete snabbt anpassades till de ändrade förutsättningarna på arbetsmarknaden.

– Utan lagen om korttidsarbete hade vi förmodligen haft fler tvister, men också fler ärenden kopplade till arbetsbristuppsägningar, men det fick vi inte nu, menar Malin Wulkan.

Däremot påpekar hon att många medlemmar har ringt till Unionens medlemsjour med frågor om korttidsarbete och neddragningsförhandlingar på företag som kämpat med ekonomin.

Fler ärenden blir lösta utan stämning

Unionen har sedan starten 2008 stämt fler arbetsgivare för varje år som gått. Dock har den trenden vänt de senaste åren. Ärendena hos Unionen har visserligen ökat, men de flesta har kunnat lösas i förhandling med arbetsgivaren och därmed inte lett till någon stämning i domstol.

Medlemmar i Unionen fick totalt 39 miljoner kronor i ersättning förra året efter hjälp från fackförbundets jurister. Dit räknas inte bara arbetsrättsärenden utan också överklaganden av försäkringsärenden, till exempel beslut för a-kassa, arbetsskador och livränta.